Soutěže

Soutěž na podobu nové stálé expozice UPM v Praze

● Odměny celkem: 305 000 Kč,
● Zakázka v hodnotě: 1 250 000 Kč,
● Termín: 13. května 2019

Uměleckoprůmyslového museum v Praze (UPM) hledá v otevřené soutěži novou podobu stálé expozice, která představí ikonické předměty českého designu a užitého umění. Dvoukolové soutěže se mohou účastnit týmy složené z architekta a grafického designéra, kteří společně vytvoří návrh kreativního řešení stálé expozice. Vítěz získá odměnu 100 000 Kč bez DPH a zakázku na realizaci stálé expozice včetně licence v hodnotě 1.250.000 Kč bez DPH.

Stálá expozice zaměřená na české umělecké řemeslo, užité umění a design od středověku až po současnost najde své místo v historické budově musea, co prošla v letech 2014–2017 rekonstrukcí. Podobu expozice definuje architektonicko-designérská soutěž, kterou má na starosti CZECHDESIGN. Do prvního kola se do 13. 5. se svými portfolii mohou hlásit týmy architektů a grafických designérů.

Podmínky soutěže

Soutěž je vyhlášena jako projektová, užší. Je zahájena touto otevřenou výzvou, do které se může hlásit neomezený počet uchazečů se svou elektronickou “žádostí o účast v soutěži”. Odborná porota na základě přijatých žádostí s portfolii vybere 3–5 týmů, které budou vyzvány k předložení soutěžního návrhu. Ten bude porotou hodnocen anonymně.

Žádost o účast v soutěži obsahuje:

 1. Formulář žádosti o účast v soutěži
 2. Informace o složení soutěžního týmu
 3. Formulář s čestným prohlášením všech členů týmu
 4. Portfolio referenčních prací

Odměny

K podání soutěžního návrhu bude poté vyzváno 3–5 účastníků. Porota soutěže stanoví pořadí na základě míry splnění hodnotících kritérií. Ceny spojené s podáním soutěžního návrhu jsou následující:

 1. místo: 100.000 Kč bez DPH
 2. místo: 70.000 Kč bez DPH
 3. místo: 50.000 Kč bez DPH
 4. místo: 45.000 Kč bez DPH
 5. místo: 40.000 Kč bez DPH

S oceněnými účastníky bude v pořadí dle umístění vedeno jednání o uzavření smlouvy, v němž bude zadána zakázka na realizaci architektonického a grafického řešení stálé expozice včetně licence v hodnotě 1.250.000 Kč bez DPH. Vyplacená cena spojená s účastí v soutěži bude zahrnuta do celkového honoráře v případě, že bude mezi zadavatelem a oceněným účastníkem uzavřena Smlouva o dílo a licenční smlouva.

Termíny

 • DEADLINE pro zaslání portfolií a informací o složení týmu (tzv. žádosti o účast v soutěži) je do 13. 5. 2019 v 15:00

Porota

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:

 • Lada Hubatová Vacková, kurátorka a teoretička designu, UMPRUM
 • Zuzana Lednická, grafická designérka, Studio Najbrt
 • Jan Němeček, designér, studio Olgoj Chorchoj
 • Adam Štěch, kurátor a teoretik designu a architektury, studio OKOLO
 • Petr Uhlík, Uhlík architekti

Závislá část poroty s hlasovacím právem:

 • Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM
 • Radim Vondráček, ředitel sbírek a výzkumu UPM
 • Iva Knobloch, kurátorka sbírky užité grafiky UPM
 • Dušan Seidl, vedoucí oddělení prezentace sbírek UPM

Členové poroty s hlasem poradním:

 • Lenka Míková, Lenka Míková architekti
 • Jan Skřivánek, teoretik umění, šéfredaktor Art+Antiques
 • Vladimíra Sehnalíková, kurátorka edukační činnosti UPM
 • Michaela Kindlová, vedoucí oddělení marketingu a PR UPM
 • Sylvie Novotná, produkce výstav UPM
 • Kurátoři UPM: Konstantina Hlaváčková, Lucie Vlčková, Jan Mergl, Petra Matějovičová, Jiří Fronek, Mariana Kubištová

Podrobné zadání najdete na stránkách soutěže.

Zdroj a foto: czechdesign.cz,