Článek

Soutěž na nový vizuální styl AFO Olomouc

AFOSoutěž na nový vizuální styl AFO Olomouc

Vážení přátelé, dovolujeme si vás oslovit s nabídkou spolupráce na připravovaném 44. ročníku Mezinárodního filmového festivalu populárně-vědeckých a dokumentárních filmů Academia film Olomouc, jenž proběhne ve dnech 14. — 19. dubna 2009 na půdě Univerzity Palackého, která je jeho hlavním pořadatelem.

Předmětem soutěže je jednotná vizuální podoba 44. ročníku festivalu AFO 09 včetně logotypu pro tento ročník festivalu. Cílem festivalu je mapovat českou i světovou produkci dokumentárních, vědeckých, populárně-vědeckých a didaktických filmů a tím propagovat nové informační technologie ve vzdělání. Mottem festivalu je pak již tradiční „vidět a vědět“. Požadovaná jednotná vizuální podoba festivalu by měla vycházet z tohoto statutu festivalu nebo jej vhodně rozvíjet.

Vítěz soutěže obdrží finanční odměnu ve výši 50.000.- Kč. Tato částka zahrnuje vypracování grafického manuálu pro následující kreativní DTP práce, na něž bude v září vyhlášen samostatný konkurs.

ÚČASTNÍCÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášená jako neanonymní a dvoukolová. Je určená fyzickým, jako i právnickým osobám (profesionálním grafikům, studentům grafických škol a výtvarným umělcům, jakož i zkušeným laikům), kteří dodrží podmínky soutěže. Pro zařazení do soutěže není nutné vyplňovat přihlášku. Do soutěže budou zařazeny všechny návrhy, jenž dorazí v příslušném termínu. Ze soutěže jsou vyloučeni vyhlašovatelé soutěže, členové poroty a osoby jim blízké.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

1.kolo

Pro první kolo soutěže požadujeme vypracování nového logotypu festivalu a návrh hlavního plakátu. Logotyp by se měl skládat z grafického symbolu a slovního označení Academia film Olomouc či zkráceného oficiálního názvu AFO 2009.

Výsledný hlavní plakát bude mít formát A1 v barevnosti 4/0. Pro první kolo soutěže bude postačující zaslání jeho návrhu v tiskové kvalitě (min. 300 dpi. na A4). Návrhy můžete posílat ve formátu .pdf či .jpg společně s autorským komentářem elektronickou poštou na adresu produkce@afo.cz. Zařazení do soutěže vám potvrdíme rovněž elektronicky.

Návrhy můžete také zasílat poštou či kurýrní službou v obálce s nápisem „AFO 09 — Soutěž“ na adresu uvedenou v kontaktech. Zařazení do soutěže vám pak potvrdíme způsobem, který uvedete v příloze dopisu. Soutěžní návrh nemá při doručení poštou či kurýrní službou vyhlašovateli soutěže stanoveny žádné parametry. Je možno předložit návrh formou prezentačního CD-ROM nebo také v tištěné podobě.

Termín uzávěrky prvního kola je v pondělí 8. září 2008 do 14:00 hod. Výsledky prvního kola soutěže budou zveřejněny na adrese www.afo.cz do 15. září. Pro účastníky prvního kola negarantujeme žádnou finanční odměnu.

2.kolo

Do druhého kola budou přizváni zvolení účastníci kola prvního, v počtu vyplývajícím z celkového počtu zúčastněných (max. však 3). Pro druhé kolo budeme požadovat rozpracování návrhu jednotné vizuální podoby na další prvky:
web design (hlavní stránka www.afo.cz)
obálka katalogu festivalu (formát 210mmx210mm, 4/0)
různé formy propagačních materiálů (festivalové tričko, hrnek apod.)

Termín uzávěrky druhého kola je 8. 10. 2008.

Součástí druhého kola je i osobní prezentace návrhů. Pro nevítězné účastníky druhého kola garantujeme skicovné ve výši 5000,-.

POROTA SOUTĚŽE

Zaslané návrhy bude vybírat organizační rada festivalu AFO v tomto složení:
Petr Bilík — ředitel festivalu AFO
Jakub Dürr — prorektor UP
Jakub Korda — dramaturg AFO
Marek Hovorka — ředitel MFDF Jihlava
Petr Kubica — zástupce vedoucího katedry dokumentárního filmu FAMU
Andrea Slováková — PR manager MFDF Jihlava
Petr Vlček — vedoucí produkce AFO

KONTAKT
Academia film Olomouc
Univerzitní 3
771 80 Olomouc
Email: produkce@afo.cz
Mobil: 604 31 55 37

Další potřebné informace naleznete na webových stránkách www.afo.cz.

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/afo-olomouc-soutez-logo.html

18.07.08