Článek

Soutěž na nové logo Attention! Media

Attention mediaSoutěž na nové logo Attention! Media

Mediální agentura Attention! Media vyhlašuje výběrové řízení na vytvoření nového vizuálního stylu agentury. Předmětem výběrového řízení je vytvoření nového loga, náhledu webu a vizitek. Vítěz soutěže dále v případě zájmu připraví i kompletní CI agentury. Odměnou pro vítěze soutěže v rozsahu předmětu výběrového řízení je 30.000Kč

Attention! Media (A!M)
A!M je mediální agentura, součást skupiny Omnicom Media Group. A!M uplatňuje osobní přístup ke svým klientům s důrazem na měření reálného efektu mediálních kampaní, využití kreativních mediálních řešení a uplatnění principu odměňování agentury v závislosti na spokojenosti a úspěchu klienta. CI by měla vyjadřovat odlišení od klasického, konzervativního vnímání mediálních agentur, svěžest, drive. Současný vizuální styl a logo je k nahlédnutí na www.attentionmedia.cz.

Zadání VŘ:
Předmětem výběrového řízení je vytvoření nového loga, náhledu webu a vizitek.
Vítěz soutěže dále v případě zájmu připraví i kompletní CI agentury (dopisní papír, obálka, komplimentka, zápatí emailu, potisk a obal CD, layout a šablona ppt prezentace atp.)
Logo by mělo vyjadřovat positioning a přístup agentury. Současně by mělo obsahovat silný grafický prvek, který bude i samostatně použitelný (jako ikona A!M) a bude nezaměnitelně spojený s A!M (např. jako jablko=apple, swoosh=nike…).

Ceny:
druhý a třetí návrh obdrží skicovné ve výši 3.000Kč (na základě zaslané faktury). Odměnou pro vítěze soutěže v rozsahu předmětu výběrového řízení je 30.000Kč a další odměna bude poskytnuta v případě realizace kompletního rozsahu CI.

Výběrové řízení je veřejné, jednokolové. Jeho účastníky mohou být fyzické i právnické osoby. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkumu. Vyhlašovatel bude informovat pouze účastníky, kteří obsadili první, druhou nebo třetí pozici.

Kriteria hodnocení:
Kreativní a grafické zpracování v souladu se zadáním dle subjektivního hodnocení zadavatele

Termíny:
Zaslání návrhů, cenových kalkulací a kontaktu (včetně telefonického) do 31.07.2008, 23:59hod, na adresu petra.vavrova@attentionmedia.cz.
Oznámení vítěze, druhého a třetího místa do 12.08.2008
Realizace kompletní zakázky – 4 týdny od vyhlášení vítěze (případně dle dohody)

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/attention-media-soutez-logo.html

17.07.08