Článek

Reklamní hit 21. století – sociální reklama

Sociální reklamaReklamní hit 21. století – sociální reklama

V reklamním světě se pohybuji již několik let a každodenní komerční rutinu se snažím vyrovnávat něčím co uspokojuje mé kreativní já. Někdy to jde lépe a někdy hůře. Většinou jsou to nápady bez nároku na honorář jen za tu cenu, že se na svět zase vyloupne něco „pěkného“. V poslední době zaznamenávám oblasti reklamy jistý hit – a tím je sociální reklama.

Nikdy jsem nic takového nevytvářela a stále více nad ní přemýšlím. Ne, nad tím co a pro koho udělat, ale nad jejím vlastním smyslem. Poslední kapkou k napsání tohoto příspěvku byl vizuálně nudný  concert Live Earth The Concert For A Climate In Cisis.

Sociální reklama

Co je náplní sociální reklamy-kampaně?

Náplní kampaně může být téma (- chudoba ve světě a humanitární pomoc – domácí násilí – týrání dětí  – ekologie – kouření – H.I.V. – dětská práce – týrání zvířat  – obchod se zbraněmi – zbytečná smrt na silnicích – globalizace – lidé bez domova – nášlapné miny – …a kdoví co ještě). A nebo je tu ještě jedna možnost sociální reklama je součástí, je náplní, produktové reklamy. (např. Benetton, Absolut Vodka viz Designportal).

Jaký je úspěch kampaně?

Zatímco u běžné reklamy je její účinnost relativně změřitelná (př. o kolik víc se prodalo inzerovaného výrobku). Účinnost sociální reklamy je však nezměřitelná. Nelze zmapovat kolika dětem byly utrženy končetiny, když náhodou šlápli na minu, kolik stromů bylo zachráněno, kolik umřelo zeber, lidí… v době kdy kampaň běžela. A o povědomost o „značce“ se tu nedá mluvit ani náhodou. Ano, u žvýkaček to opět lze změřit, budovat loajálnost, ale u sociální reklamy to nefunguje ani trochu. Značka by měla být v tomto případě právě to poselství- kolik však lidí na základě takové kampaně změní své chování?…..

Pozn.au. Změřitelnou výjimku tvoří  tzv. dárcovské sms, procenta z prodeje na konkrétní účel apod. , ale to nesouvisí s kreativou– to je marketing!

Sociální reklama

Kde se berou na takovou kampaň peníze?

Reklamní agentury tyto kampaně dělají za režijní ceny nebo zcela zdarma.

Proč agentury dělají sociální kampaně? Věří tomu?

Komerční reklama docela běžně využívá vůči divákovi poněkud nekorektní postupy. Citově vydírá, vzbuzuje pocity nedostatečnosti či viny, navozuje představu, že příslušný výrobek vylepší jeho image. Sociální reklama využívají trošku odlišné principy. Má zcela odlišnou atmosféru než má klasická komerční reklama. Má vždy skvělý nápad, užívá netradiční či okrajové techniky ztvárnění (hudba, postupy nezávislých filmů, styl ilustrací, komixu, street artu apod.) Agentury, kreativci chápou sociální reklamu jako příležitost, kde mohou uplatnit  svou oblíbenou hudbu, představy, techniku… bez omezení, bez korekce zákazníka. Sociální reklama je místo, kde je možné udělat si jméno, předvést se, předvést co agentura opravdu dovede.

Sociální reklama

A právě v tom já shledávám její totální zbytečnost. Samozřejmě, je bezpochyby dobré vnést do podvědomí lidí tyto problémy a upozornit na ně.  Je však smutné, že na neštěstí druhých opět někdo profituje a dělá si jméno. Konkrétní čin nejde sám vidět, ale reklama na něj ano. Proto je snadné dělat něco „doma v klidu“ a mít čisté ruce, než konkrétně pomoci.

Nemusíte se mnou souhlasit. Však po uspořádání si myšlenek v pár řádcích, které čtete je mi nakonec jasné, že raději budu dělat dál věci po svém tzn. Pro ten dobrý pocit. Reklamu sociální si fakt nestřihnu.

Lucie Schwarz

https://www.designportal.cz/nazory-komentare/reklamni-hit-socialni-reklama.html

19.07.07