Článek

Unie se brání: jde nám o férové podnikání

Unie grafického designuUnie se brání: jde nám o férové podnikání

Unie grafického designu (UGD) se ohrazuje proti vyznění článku „Antimonopolní úřad podezírá grafická studia z kartelu“, který byl zveřejněn na ČTK dne 4. dubna 2008. Mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Kristián Chalupa v něm uvádí nepravdivé údaje a poškozuje tak dobré jméno Unie grafického designu.

Chalupa obviňuje několik sdružení včetně UGD z vydání ceníku s doporučenými cenami, který podle něj může bránit rozvoji konkurence. UGD však nikdy žádný ceník nevydala. Ve skutečnosti ÚOHS vznesl jen vágní obvinění týkající se několika bodů Kodexu, kterým členové dobrovolně vyjadřují svůj morální postoj k oboru grafického designu. V dopise zaslaném Unii ÚOHS uvádí:  „Toto jednání UGD může dle dosavadních zjištění Úřadu být přinejmenším způsobilé narušit hospodářskou soutěž v oblasti služeb graf. designu a některých souvisejících oborů.“ Členové UGD se tímto vyjádřením cítí poškozeni, nicméně jim nezbývá než čekat na výsledek správního řízení.

Unie grafického designu vznikla jako občanské sdružení grafických designérů, kteří jsou přesvědčeni, že dobrý grafický design jako významná součást každodenního života může přispět nejen k jeho zkvalitnění, ale i ke zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobků a služeb na globálním trhu. Primárním cílem UGD je proto prostřednictvím článků a přednášek vysvětlovat veřejnosti význam grafického designu, a ve výsledku tak přispět ke kvalitnějšímu designu.

Členství v UGD je především vyjádřením morálního postoje. Členové se snaží získat pro obor prestiž, která je běžná ve vyspělých zemích. Jsou ochotni do rozvoje oboru investovat, aniž jim to přináší zisky a výhody. Z tohoto důvodu se členům UGD jeví obvinění ze strany ÚOHS jako neopodstatněné.

„Naším cílem je osvěta a otevřenost, v žádném případě nechceme narušovat hospodářskou soutěž. Jde nám především o férové podnikání,“ říká Milan Sládek, předseda občanského sdružení Unie grafického designu.

Mgr. Filip Blažek
mluvčí Unie grafického designu

e-mail filip@designiq.cz
tel. 283871784

web Unie grafického designu

Design portal

https://www.designportal.cz/nazory-komentare/unie-ferove-podnikani.html

18.04.08