Článek

Freelancer, který si buduje značku má o pětinu vyšší příjem a stálejší klienty

Michal Gališin, student na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy na UKF v Nitre, uskutečnil průzkum mezi freelancery a ptal se jich na to, jak budují svoji značku. Cílem bylo porovnat stav kdy freelancer aktivně svoji značku buduje, se stavem kdy se o ni nestará. Ptal se jak českých, tak slovenských freelancerů.

Výsledky jsou zajímavé — freelancer, který se aktivně stará o budování své značky dosahuje průměrných přijmů o 23 % vyšších než ten, který se o svoji značku nestará. Benefitem pak je i to, že má více stálých klientů a více ho oslovují klienti noví. Více se dozvíte v článku i infografice níže.

V súčasnosti trh práce predstavuje rýchlo rastúce konkurenčné prostredie, v ktorom je veľmi ťažké uspieť. Veľké množstvo ľudí sa na ňom snaží presadiť rôznymi metódami a formami. Jednou z foriem novodobého povolania je aj práca nezávislého odborníka, inak známa ako freelance. Spoločným znakom freelancerov na celom svete je ich vysoká zručnosť a kvalita práce, kvôli ktorej sú vyhľadávaní klientmi. Situácia na trhu ich núti vyniknúť, pretože len tak sa k nim budú klienti neustále vracať. Jednou z mnohých možností, ako to dosiahnuť, je cielené budovanie osobnej značky, ktoré môže v pozitívnom smere rozvíjať ich kariéru. A práve premýšľať o sebe ako o značke, je hlavnou témou práce.

Výsledky prieskumu poukazujú na dôležitosť osobnej značky a na to, čo nám môže priniesť jej správne využitie pre rozvoj kariéry. Budovanie osobnej značky je však veľmi zložitý a kontinuálny proces. Ide o individuálnu tvorbu, jedinečnosť každého, kto začne využívať osobnú značku. Preto prezentované poznatky sú len základom pre ďalšie úvahy.

Zdroj a foto: Michal Gališin, Brad Neathery on Unsplash