Článek

Přihlaste se do soutěže Mladý obal 2009

Mladý obal 2009Přihlaste se do soutěže Mladý obal 2009

Mladý obal se v průběhu uplynulých třinácti ročníků stal uznávanou mezinárodní soutěží. Jejím cílem bylo a je setkávání mladých tvůrců z různých částí světa na soutěžním poli. Toto pole je vymezeno materiálem, s nímž soutěžící pracují – kartonem a lepenkou. O tom, že se s ním dají dělat kouzla, dokázaly stovky autorů doposud přihlášených prací. Předmětem ročníku 2009 je opět návrh obalu (zabalit se dá cokoliv) nebo jakéhokoliv užitného nebo zdobného předmětu z papíru (kartónu a lepenky v případné kombinaci s jakýmkoliv doplňkovým materiálem).

Vyhlašovatelé nového ročníku Mladého obalu však nevylučují kombinaci základních soutěžních materiálů s materiály jinými, zajímavými a nevšedními. V každé přihlášené práci musí ale kartón a lepenka převažovat. Stejně tak vymezení soutěže pojmem „obal“ není třeba chápat jako dogma. Obal je slovo, s nímž se dá v tvůrčí fantazii téměř neomezeně pracovat. Obal může být v konstrukci, tvaru, povrchové a grafické úpravě a v poskytované informaci funkční ochranou produktu, může ale být i uzpůsobeným nositelem společensky a filozoficky nosné myšlenky.

Mladý obal

Ten, kdo rád tvoří a experimentuje, kdo nesnáší kazajku formulářů, vyhlášek a nařízení má možnost představit soutěžní porotě a následně široké odborné i laické veřejnosti v mnoha zemích světa své dílo na téma hra s materiálem. Tím se rozumí tvorba výtvarných a užitných předmětů, kolik jich na Zemi může najít své zdobné nebo užitné uplatnění. Tato svoboda však není absolutní, protože je nutné ctít výchozí suroviny soutěže, tedy kartón a lepenku v případné kombinaci s jinými materiály. Výše uvedeným je vyznačeno soutěžní pole čtrnáctého ročníku Mladého obalu. Slovo „mladý“ v názvu soutěže by pak mělo vést každého z účastníků k tomu, aby jeho práce byla neotřelá, nápaditá, ambiciózní, seriózní, humorná či satirická.

Mladý obal

Práce, splňující podmínky pro přihlášení do soutěže, musí být doručeny do 24. března 2009 do 16 hodin na adresu agentury Antipol Brno nebo musí být do téhož data a hodiny podány doručovací poště.

Členové jury budou jmenovaní do 31. 1. 2009. Složení poroty bude uveřejněno na internetových stránkách Slovenského centra dizajnu a Design Cabinetu CZ.

Podle rozčlenění do kategorií obdrží první tři soutěžící v každé kategorii diplom; vítěz kategorie „mladý designér do 30 let“ obdrží 25 000 Kč, vítěz kategorie „vysoké školy“ obdrží 20 000 Kč, škola obdrží 5 000 Kč, vítěz kategorie „střední školy“ obdrží 15 000 Kč, škola obdrží 5 000 Kč.

Mladý obal

Dle výběru společnosti Model Obaly a.s. bude jednomu z oceněných soutěžících umožněna stáž v konstrukčním oddělení v průběhu července nebo srpna roku 2009 včetně ubytování a stravy.

Slavnostní vyhlášení výsledků XIV. ročníku mezinárodní soutěže mladých designerů, spojené s výstavou nejlepších prací, se uskuteční ve dnech 19. — 22. 5. na veletrhu EmbaxPrint v Brně (termín bude upřesněn).

Úplné podmínky soutěže najdete na stránkách Design Cabinetu.

Obrázky u článku jsou soutěžní obaly z roku 2007.

Mladý obal

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/soutez-mlady-obal-2009.html

15.12.08