Článek

Pec pod Sněžkou vypisuje soutěž na redesign loga, vítěz získá 30.000 Kč

Pec pod snezkouPec pod Sněžkou vypisuje soutěž na redesign loga, vítěz získá 30.000 Kč

Jedno z největších a nejznámějších rekreačních středisek v Krkonoších, Pec pod Sněžkou, vyhlásilo veřejnou dvoukolovou neanonymní soutěž na redesign loga. Soutěžícím, kteří se probojují do druhého kola, nabízí pořadatel 3.000 Kč. Autor vítězného návrhu pak získá 30.000 Kč. Uzávěrka pro podání přihlášek je 31. března 2011.

-
Ukázka současného loga

Zadání soutěže

Značka bude sestávat z grafického symbolu a logotyp ze slovního označení Pec pod Sněžkou, případně bude doplněn o claim Horské město v pohybu. Značka a logotyp musí být čitelné, jednoduché a srozumitelné. Musí však zároveň vytvářet podmínky pro pozitivní vnímání Pece pod Sněžkou a identifikovat se s městem, jeho tradicemi i současným vývojem.

Obsahem soutěžního díla v prvním kole bude:

1) značka – sestává z grafického symbolu

2) logotyp – sestává ze slovního označení Pec pod Sněžkou

Logo Horské město v pohybu používané městem Pec pod Sněžkou je ke stažení na stránkách města www.pecpodsnezkou.cz,

Obsahem soutěžního díla v druhém kole bude rozpracování soutěžního díla a prezentace jeho aplikací na reklamní předměty a propagační materiály.

-
Ukázka současného loga

Odměna

Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící. Soutěžícímu, který splní podmínky druhého kola soutěže, uhradí vyhlašovatel skicovné ve výši 3.000,- Kč (včetně DPH) za jeho soutěžní dílo, které bylo vybráno do druhého kola soutěže.

Soutěžící, jehož dílo bylo vyhodnoceno jako vítězné a doporučeno k realizaci, se stává vítězem soutěže. Vítěz soutěže obdrží finanční odměnu ve výši 30.000,- Kč (včetně DPH).

Porota

V porotě zasednou odborníci z oblasti grafického designu, specialisté na komunikaci a marketing, podnikatelé v oblasti cestovního ruchu a zástupci města.

Termín

Soutěžící předloží vyhlašovateli v prvním kole soutěžní dílo splňující požadavky uvedené v čl. 1 těchto podmínek a řádně vyplněnou písemnou přihlášku, jež je uvedena v příloze č. 1 těchto podmínek nejpozději do 31. 3. 2011 do 15:00.

Kompletní zadání

Tisková zpráva

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/pec-pod-snezkou-redesign-logo.html

16.03.11