Článek

Navrhněte webové stránky festivalu Academia film Olomouc

Academia film Olomouc 2010Navrhněte webové stránky festivalu Academia film Olomouc

Univerzita Palackého, jako hlavní organizátor 46. ročníku Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých a dokumentárních filmů Academia film Olomouc, vyhlašuje veřejnou neanonymní soutěž na nový design webových stránek na adrese www.afo.cz.

Stávající web se každoročně mění v závislosti na grafické podobě konkrétního ročníku. Soutěž je proto vypsána na nový design, který by byl funkční v rámci dlouhodobého spektra a jen okrajově by každý rok reagoval na zvolenou grafickou podobu festivalu. Nový design musí obsahovat řešení, jak každoročně grafiku do designu webu začleňovat. 

Nová podoba webu by měla být univerzálnější a vystihovat podstatu festivalu, který se zaměřuje na populárně-vědecké a dokumentární filmy. Cílem je informovat a bavit (zařazení interaktivních prvků – videa, fotogalerie), rychlá orientace na webu, přehlednost programu (i programového zaměření) festivalu, čitelný a přehledný web. Je žádoucí aby autoři akceptovali stávající koncepci a informační architekturu webu, která však bude v budoucnosti zároveň s novým webdesignem pozměněna dle poznámek zmíněných na konci tohoto zadání.
Soutěž je určena jak právnickým osobám (studia) tak fyzickým.

Pro zařazení do soutěže požadujeme zaslat, nejpozději však do 4. října 2010 do 14:00 následující podklady:

• Tři ukázkové stránky – řešení homepage, standardního článku (novinka po rozevření) a sekce „Program“. Zadavatel nebude akceptovat návrhy, které budou používat flashovou animaci. Každá stránka bude dodána ve formátu JPEG (*.jpg). K realizaci pak bude vyžadován formát PSD.

• V návrhu musí být obsaženo logo festivalu (ke stažení zde: http://www.afo.cz/index.php?seo_url=press-soubory-ke-stazeni Prosíme používejte pouze samotné logo, bez čísla 45.)

• Návrh musí obsahovat pouze Webově použitelná písma, kromě grafických částí webu.

• Přepínač jazykových mutací umístěn mimo flashový prvek hlavičky.

• Koncept nového designu stránek je vhodné doplnit přiloženým komentářem ve formátu Word

• Cenová kalkulace

• Autor přiloží své kontaktní informace a veškeré zaslané podklady uloží ve formátu zip pod názvem prijmeni_jmeno.zip nebo jmenostudia.zip

Doplňující materiály:

• seznam předchozích zkušeností s realizací designu webových stránek, doložení případných funkčních odkazů

• doložení referencí či osobních stránek reference obsahující

Plánované programátorské změny stávajícího webu www.afo.cz

• Bude umožněno vkládání fotografií ve formátu 16:9 ke každé z novinek na domovské stránce, po rozkliknutí se bude objevovat nejprve nadpis, perex, fotka a pod ní text.

• V pravém sloupci bude náhled fotogalerie, ve kterém se v určitém časovém intervalu budou měnit fotografie, pod náhledem bude stávající „Aktuálně na webu“, dále možnost umisťování YouTube odkazů a náhled log všech partnerů festivalu (fungujících na stejném principu jako náhled na fotogalerii).

• Menu na levé straně se již nebude otevírat směrem doprava, ale směrem dolů(stromovitě). Náhled menu:
http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex1/switchmenu.htm

• Program festivalu bude rozdělen do jednotlivých dnů, tak aby byl každý den na stránce vypsán samostatně.

• Na homepage bude pouze 6 zobrazených novinek. Pod rozkliknutou novinkou se již nebudou zobrazovat odkazy na seznam všech novinek předešlých, ale začne fungovat tlačítko „dále“ a „zpět“, které umožní si mezi otevřenými novinkami listovat.

Komise sestavena z vedení festivalu (ředitel festivalu, vedoucí produkce, programová ředitelka. PR managerka, zástupce Univerzity Palackého, media manager a webeditor) bude posuzovat návrhy podle výše uvedených bodů s ohledem na přehlednost, originalitu a splnění veškerých formálních požadavků a termínu dodání podkladů.

Podklady pro zařazení do soutěže posílejte elektronicky na mailovou adresu: produkce@afo.cz (u souborů přesahující 10 MB lze použít např. www.uschovna.cz či www.edisk.cz) Všechny účastníky prosíme, aby nezapomněli uvést telefonní či
e-mailový kontakt.

Organizátoři festivalu nejpozději do 11. října 2010 veřejně oznámí výsledek soutěže na webových stránkách www.afo.cz.

V případě dalších otázek se na nás neváhejte obrátit.

Za organizátory festivalu
Petr Vlček
Vedoucí produkce AFO 2011

Kontakt: produkce@afo.cz | 604 31 55 37

Ukázka vizuálního stylu 45. ročníku Academia film Olomouc

-

-

-

-

-

O vizuálním stylu AFO jsme psali na Design portálu již dříve zde.

Tisková zpráva

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/afo-webove-stranky-soutez.html

11.09.10