Soutěže

Navrhněte design nového zvýrazňovače Centropen a vyhrajte 60 000 Kč


Odměna: 60 000 Kč / Termín: 31. 1. 2017                       _


Společnost CENTROPEN, a.s. vyhlašuje veřejnou designérskou soutěž na návrh nového psacího prostředku, zvýrazňovače. Záměrem společnosti je získat novou koncepci psacího prostředku, nového designu zvýrazňovače, vybrat nejlepší řešení z předložených soutěžních návrhů a zahájení jeho výroby a distribuce.

Předmětem soutěže je navrhnout nový psací prostředek, popř. kolekci výrobků (zvýrazňovač,whiteboard marker, flipchart) pro běžné použití (kancelář, škola).

Návrh by měl kromě vlastního designu psacího prostředku respektovat i jeho použitelnost v praxi a nízkou výrobní cenu. Psací prostředek by měl být dostatečně výkonný v moderním a atraktivním designu v kompaktním rozměru. Navržený tvar by měl zajišťovat příjemné držení markeru. Finální výrobek bude označen logem Centropen, názvem a EAN kódem. Psací prostředek by měl být ideálně zhotoven pouze ze tří plastových komponentů s využitím tahaných forem (nutný mírný kužel v řádech desetin mm), toto kritérium není bezpodmínečně nutné.

Soutěžící jsou povinni do termínu uzávěrky soutěže, tj. do 31. ledna 2017, odevzdat soutěžní návrhy, jejichž počet je omezen na 3 od jednoho autora, na adresu vyhlašovatele. Postupující do druhého kola následně detailněji rozpracují vybrané návrhy, které předloží do 10. 3. 2017 kontaktní osobě v předem domluvené podobě. Výsledné hodnocení druhého kola bude zveřejněno nejpozději 24. 3. 2017.

Zajímavosti ze zadávací dokumentace

  • Soutěž je vyhlášena jako veřejná neanonymní.
  • Je určena studentům škol s umělecko-průmyslovým zaměřením, designérům, výtvarníkům a ostatním tvůrcům.
  • Dva vybrané návrhy postoupí do druhého kola hodnocení (za postupující návrh získá řešitel odměnu 10 000 Kč).
  • Autor vítězného návrhu získá navíc finanční odměnu ve výši 60 000 Kč.
  • Hodnotící komise bude složena z odborníků na danou problematiku a ze zástupců vedení společnosti.
  • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací za vítěznou.

Další informace o soutěži najdete na stránkách Centropen.

Zdroj a foto: centropen.cz