Článek

Navrhněte design na snowboard a vyhrajte ho!

Frople SnowboardsNavrhněte design na snowboard a vyhrajte ho!

Firma Frople Snowboards byla u počátků snowboardingu u nás. V rámci přípravy nové kolekce snowboardů pro sezónu 2008/09 pořádá soutěž na nové designy. Zařaďte se mezi známé designery, kteří prkna pro Frople již navrhují. Odměnou za návrh je 5 000 Kč anebo prkno v hodnotě 12 000 Kč.

Frople Snowboards

Za soutěž a sestavení designů pro Frople, je už druhým rokem odpovědný Zdeněk Krejčí, kterého jsem se rozhodl krátce vyzpovídat a zeptat na vše, co by případné zájemce o soutěž mohlo zajímat.

Můžeš nám krátce představit firmu Frople?

Frople Snowboards je česká firma, s tradicí od roku 1986, vyrábějící snowboardy. Tato firma byla u počátků snowboardingu u nás, a byla by chyba s ní nepočítat i do budoucna. Jako každý rok, je teď čas k přípravě kolekce na sezónu 2008/09. Nejde zcela o oficiální soutěž, nicméně zatím není nic uzavřeného. Frople oslovoval designéry vždy napřímo, teď se již druhým rokem starám o výběr lidí a sestavení návrhů. Poté se z návrhů po zvážení všech možných kritérií vybírá finální kolekce. Lidé z mého okolí a spolupracovnící z předchozích kolekci byli již osloveni. Nicméně chceme aby tento projekt nebyl omezen na nějakou úzkou skupinku a chceme dát možnost i úplně cizím lidem, kteří jsou schopní vytvořit dobrý návrh.

Jak se můžu soutěže zúčastnit?

Pokud by se někdo chtěl zúčastnit, stačí stáhnout šablonu tvaru prkna ZDE. V libovolném grafickém programu připravit návrh  a poslat ho na tento email: soutez@frople.cz. Je nutné připravit návrh tisknutelný na A4, alespoň 150 Dpi (v této fázi stačíú JPEGy, PDF apod.)

Uzávěrka je 20. prosince, není to moc času, ale návrhy v této fázi nemusí být zcela finálně doladěny a dopracovány. Došlé návrhy hodnotí komise tvořená majitelem firmy, zaměstnannci a spolupracovníky Frople, včetně několika designérů.

Za každý realizovaný návrh obdrží autor buď 5000, nebo prkno v ceně cca 12.000.

Frople Snowboards

Jakou by jsi dal radu soutěžícímu, který by chtěl vyhrát?

V designu se držet toho pro koho je prkno určené, zároveň se nenechat svázat trendy které jsou již minulostí a hledět alespoň trochu do budoucna. Samožejmostí by mělo být seznámení s prkny ostatních výrobců. Inspiraci hledat v životě, případně v módě a snowbaordingu jako takovém.

V katalogu už najdeme několik designů prken od tebe. Jak jsi se ke spolupráci s Frople dostal a jak hodnotíš dosavadní spolupráci?

Dostal jsem se k Frople zásluhou s Martina Kermese asi v roce 2004 kdy jsme jim vyrobili celoflashovou webovou prezentaci. Na designy prken nebyl zprvu čas, takže jsem se k prknům dostal až na sezónu 2006/07. Bohužel mé návrhy nebyly vybrány. I přes to jsem pokračoval s novými návrhy pro sezónu  2007/08, kdy jsem pro Frople vytvořil některé designy prken a nové webové stránky, tak i tištěný katalog a další drobnosti. Na návrzích se podílí a podílelo více lidí, jako třeba PASH, Michal Tilsch (Maikie), Šimon Podehradský, Jan Kloss, Anna Dvořáčková, Lukáš Vojiíř (Lukyn), Ondřej Karásek, Lukáš Dlabaja, Michal Kotůlek, David Filip Christoph a Tereza Zítková.

Frople Snowboards

Stránky Frople: 
www.frople.cz

Martin Kalda

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/frople-snowboards-soutez.html

29.11.07