Článek

Národní cena za studentský design 2010 vyhlášena

Národní cena za studentský design 2010Národní cena za studentský design 2010 vyhlášena

Design Cabinet CZ společně se zúčastněnými univerzitami a vysokými školami a designérskými profesními organizacemi vyhlašují celostátní soutěž o Národní cenu za studentský design 2010. Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních odborných škol, vyšších odborných škol, vysokých škol a univerzit, kteří studují na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost a studenti (občané České republiky), studující na zahraničních školách obdobného zaměření.

Jaké práce mohou soutěžit

Soutěže se mohou studenti účastnit s ročníkovými, klauzurními, semestrálními, maturitními, diplomovými, absolventskými, doktorandskými a jinými (vlastními) prácemi z oblasti designu.

Práce mohou být z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem design (např. industriální produkty, nábytek, sanitární předměty, sklo, keramika, porcelán, textil, oděv, obuv a módní doplňky, hračka, šperk, grafický design, knižní vazba, obaly, interiérová řešení, scénografie, design spojený s konstrukčními pracemi – strojírenství, stavitelství, architektura, úprava krajiny).

Termíny

Řádně vyplněné přihlášky musejí být odeslány do Design Cabinetu CZ do 18. června 2010.

Vyhlášení výsledků a formy prezentace

Tisková konference a vyhlášení výsledků proběhne 11.11.2010.

Výstava

Výstava Nový (z)boží! Národní cena za studentský design 2010 bude otevřena večer 11.11. 2010 a potrvá do 3.12. 2010 v galerii Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 31, Praha 1.

Ocenění

Přihlášené práce hodnotí tři nezávislé poroty. Vítězové z nominovaných prací získají ocenění Dobrý studentský design 2010 (maximálně 10 prací), Excelentní studentský design 2010 (maximálně 10 prací) a jedna práce získá Národní cenu za studentský design 2010.

Ocenění studenti získají řadu hodnotných produktů – například vítěz získává týdenní pobyt v některé ze světových metropolí, kde je zastoupeno České centrum (cena generálního ředitele Českých center), voucher pro dvě osoby na luxusní autobus po evropských velkoměstech (cena Student Agency), Cenu Uměleckoprůmyslového musea (10 000 Kč za odkoupení vybrané práce do sbírek muzea), Cenu Národního technického muzea (10 000 Kč za odkoupení vybrané práce do sbírek muzea), Cenu Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea (5 000 Kč). K prestižním oceněním patří také Cena Design Exit ve výši 30 000 Kč udělovaná děkanem Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Cena ředitele Ústavu umění a designu ZČU v Plzni ve výši 30 000 Kč a 15 000 Kč.

Oceněným i nominovaným a neoceněným pracím mohou být uděleny zvláštní ceny, nabídnuté spoluorganizujícími a partnerskými subjekty a produktovými partnery soutěže.

Dále bude udělena cena novinářů a Cena veřejnosti (hlasování bude probíhat na internetu od konce září 2010). Další ceny budou postupně zveřejňovány na www.designcabinet.cz

Přihlášky a propozice soutěže najdete na www.designcabinet.cz

Zdroj: tisková zpráva

Tisková zpráva

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/narodni-cena-student-2010.html

15.06.10