Článek

Mladí křesťané vypisují soutěž na logo celostátního setkání

CSMMladí křesťané vypisují soutěž na logo celostátního setkání

Sekce pro mládež České biskupské konference vypisuje soutěž na logo 5. Celostátního setkání mládeže, které se uskuteční v roce 2012 ve Žďáru nad Sázavou. Asi nikoho nepřekvapí, že odměna je spíše symbolická. Uzávěrka přihlášek k 8. květnu. Půjdete do toho?

Stručné podmínky

1) Zadání:
– Logo musí být nosné pro grafický manuál setkání.
Bude se nacházet na reklamních, prezentačních a doprovodných materiálech setkání v plnobarevné či dvoubarevné variantě.
– Logo musí obsahovat nápis: Žďár 2012
– Logo může obsahovat text motta: Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj… 

2) Popis duchovní náplně setkání:
Setkání bude věnováno svátosti biřmování a působení Ducha svatého v životě mladých lidí. Motto setkání zní: „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5,22).
 
3) Termín dodání:
8. 5. 2011

4) Dodat na adresu:
jakes@cirkev.cz

5) Do soutěže je třeba dodat logo v plnobarevné a dvoubarevné variantě ve formátu jpg či pdf.
Do soutěže je možné dodat i nafocenou či oskenovanou skicu a dodat ve formátu jpg. V případě výběru musí autor logo dopracovat nebo souhlasit s dopracováním vybraným grafikem.

6) Způsob výběru: Na základě posouzení výtvarníků a profesionálních designerů vyberou členové diecézních center pro mládež.
Sekce pro mládež ČBK si v případě, že nebude ani jedno logo plně vyhovovat, vyhrazuje možnost nevybrat výherce.

7) Práva na logo:
Logo nebude komerčně užíváno; v základních materiálech o setkání bude uváděno jméno autora; práva na logo bude mít ČBK – Sekce pro mládež a AKSM. Logo může být použito na získání příspěvků pro hrazení nákladů setkání.

8) Autor vítězného loga obdrží částku 5.000 Kč jako pozornost za přispění k setkání, které je nevýdělečnou akcí.
 
9) Autor vítězného loga bude přednostně vyzván, aby vytvořil za honorář celkový grafický manuál pro setkání.

Ukázky předchozích ročníků

-
3. ročník, rok 2002

-
4. ročník, rok 2007

 

Co vy na to?

Nepochybuji o tom, že hodně z vás čas od času podpoří dobrou věc i v případě, že z toho nekouká ranec peněz. Je tato soutěž ten případ?

Další informace naleznete na blogu setkání.

Zdroj a foto:
signaly.cz, sxc.hu

 

Martin Kalda

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/celostatni-setkani-mladeze-5.html

26.04.11