Článek

Konec Design centra ČR

Design centrumKonec Design centra ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ke konci roku ruší Design centrum ČR, končí tím většina jejich současných aktivit. Přečtěte si článek šéfredaktorky serveru CZECHDESIGN.CZ, který se k problému zrušení Design cetra vyjadřuje a který bez úprav přebíráme.

Už delší dobu se objevovaly zprávy o úmyslu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) o transformaci Design centra ČR. Když se v květnu objevil pro Hospodářské noviny výrok ministra průmyslu a obchodu Římana „Peníze, těch dvacet milionů, které se sem ročně dávají, by nezmizely, ale dávali bychom je na design formou grantů. Myslím, že je to efektivnější, než když je dává nějaká zkostnatělá instituce.“ vznesla se vlna kritiky od odborné veřejnosti.

MPO vydalo na základě vlny podpory DC ČR prohlášení o přípravě nové koncepce fungování Design centra. „Během letních měsíců budou připraveny ve spolupráci s designérskou obcí různé varianty, které umožní nastavit nový a efektivní model podpory.“

Letní hledání koncepce se protáhlo až do podzimu a mimo setkání s PhDr. Ing. Pavlem Liškou (rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové), JUDr. Filipem Šedivým (sklárny Květná) a Ing. Miroslavem Benešem (poradce pana ministra Římana), Mgr. Tomášem Bartovským (tiskový mluvčí MPO) a panem Kobosilem (ředitel Design centra) nevím o žádné spolupráci s „designérskou obcí“. MPO tedy nechalo připravit varianty koncepce rektora VŠUP P. Lišku, profesora, a teoretika umění a F. Šedivého, majitele Synex CZ, který koupil sklárnu Květná. Jak bylo vidět na letošním Designbloku, sklárny Květná po úspěšných kolekcích od českých designérů a studentů nyní přišla s kolekcemi od světových designérů. Není tedy pochyb, že pan Šedivý si uvědomuje důležitost designu, jinak by do něj, předpokládám, tolik neinvestoval. Stejně tak si důležitost designu uvědomuje rektor VŠUP, vzdělávání, osvěta, to je jeho denní činnost.

Ráda bych ale znala další zástupce odborné veřejnosti, pod tím si představuji designéry, zástupce organizací, ostatních škol, kdo z Vás prosím jednal na ministerstvu?

Novou koncepcí byl pověřen náměstek ministra průmyslu a obchodu Luboš Vaněk, jak nám bylo na MPO sděleno, rozhodnout se má po 15.10., koncepce se stále připravuje…

Složitá koncepce se „tvrdě“ připravovala až do pátku 19.10., kdy osobně pan Vaněk zajel do Brna, kde zaměstnancům DC ČR sdělil, že DC ČR se k 31.12.2007 ruší. Celou tiskovou zprávu „Podpora designu má posílit export“ si můžete přečíst zde.

Aktivity, které propojují podniky a designéry přejdou pod CzechTrade, na tuto činnost zde bude 5 zaměstnanců. Ostatní aktivity, tedy vzdělávací, osvětové, výstavní činnost a soutěže zanikají. Pokud někdo chce v aktivitách pokračovat, ať tedy zkusí osloví ministerstvo školství nebo kultury, pod MPO ale tyto aktivity nespadají.

„Nejsme v situaci první poloviny 90. let, kdy byl design průmyslových výrobků často na okraji zájmu. Firmy si dnes velmi dobře uvědomují, že kromě ceny výrobku je důležitý i jeho design. Stát na tyto změny musí reagovat a změnit své služby. Namísto osvěty chceme malým a středním firmám nabídnout přesně zacílený poradenský servis, který jim pomůže prosadit se nejen na domácím trhu,“ řekl náměstek ministra pro restrukturalizaci resortu Luboš Vaněk.

Jsem dost udivena, že o grantech, o kterých se vyjadřoval samotný ministr na jaře, se zde nic nepíše Asi se při zhotovování koncepce došlo k závěru, že nejsou třeba. V době, kdy nám ostatní země naše Design centrum závidí a EU začala sama finančně podporovat workshopy, které v DC ČR probíhají, je tisková zpráva opravdu zajímavým počtením. V tiskové zprávě sice zmínka o vzdělávání je, ale domnívám se, že jde o vzdělávání pro podniky, už ne pro designéry, studenty, propagace jejich činnosti výstavami atd.

„Základním zaměřením služeb CzechTrade v této oblasti bude podpora aplikace designu v průmyslové výrobě, která bude zahrnuta do souboru služeb „Design pro export“. Malé a střední firmy získají zacílený servis, který bude rozdělen do dvou segmentů — rozvoj designu a propagace designu. CzechTrade se bude soustřeďovat jak na vzdělávání formou seminářů, tak na komunikaci o efektivitě aplikace kvalitního designu formou workshopů. Individuální poradenství se bude orientovat výhradně na průmyslový a výrobkový design“...píše se v tiskové zprávě.

Další zajímavou informací je, že z důvodu vysokého počtu přijatých žádostí o podporu končí příjem žádostí o podporu v programu DESIGN dne 31.10.2007. Tato podpora patří do programu podpory malého a středního podnikání a pro další roky není vyhlášena.

Jak tedy může vypadat podpora od příštího roku? Podnikatel zavolá na CzechTrade, že by rád toho designéra a sekretářka na CzecTrade zabrouzdá v adresáři od DC ČR? Nebo bude zřízeno oddělení z lidí, kteří mají přehled o současném dění v designu a trendech, vědí jak proces navrhovaní funguje a dokáží kvalifikovaně poradit?

Myslím, že můžeme klidně spát, vzhledem k tomu jak byla „koncepce“ dlouho připravována, jistě má pan Vaněk vše promyšlené. „Jedna koruna dotací znamená v případě Design Centra dvě koruny nákladů. Tento poměr je zapotřebí obrátit. Pro příští
rok počítáme s úsporou prostředků státního rozpočtu zhruba 10 milionů korun,“
uvedl náměstek ministra zodpovědný za restrukturalizaci resortu Luboš Vaněk.

Je pro mě velká úleva, že schodek státního rozpočtu bude snížen o 10milionů z DC ČR. Rozpočet DC ČR byl 20 milionů a 10 milionů na program Design. Do 20milionů patřily mzdy s veškerými odvody, provoz, výstavy, soutěže, administrativa programu design a časopis. Na jednu stranu si dovedu představit efektivnější hospodaření i efektivnější činnost, ale vzhledem k tomu jak fungují mechanismy v naší státní správě, domnívám se, že takový trest pro úspory si design nezaslouží.

Pokud je zrušen program Design a odečteno 10 milionů, zbývá tu 10 milionů pro CzechTrade na zvedání telefonu a třídění designérů pro podniky s kurzy pro podniky „jak mluvit s designérem“? A co například korporátní identita? To pan náměstek zahrne pod průmyslový design nebo je to umělecká činnost?

A důležitá otázka, jaké má skóre CzechTrade?

Místo změny k lepšímu nebude nic. Číst o designu si můžete u nás, na portále, místo Vynikajícího výrobku roku může suplovat Czech grand design a výstavy taky „občas někdo udělá“. CzechTrade možná zjistí, že jejich práce také není dost efektivní a třeba tu s velkou slávou nějaký podnikatel, fanda do designu založí New Czech design centre. A nebo příjde nový pan ministr, který vystřídá pana Římana, nechá si konečně poradit od odborníků, pronese několik nelibých termínu na adresu pana Římana a Design Centrum umožní jeho znovuzrození, mezitím se ale všechna agenda, kontakty a dosavadní výsledky DC ztratí v propadlišti českého vládního kocourkova.

MgA. Veronika Loušová
CZECHDESIGN.CZ

Design portal

https://www.designportal.cz/nazory-komentare/design-centrum-zruseno.html

21.10.07