Článek

Když světlo píše básně…

 

Barbora Toman Tylová je autorkou projektu „Za slovem“, ve kterém v několika rovinách reflektuje tvorbu básnířky Bohumily Grögerové. Na projektu pracovala více než dva roky a jeho výsledkem je rozhovor s Bohumilou Grögerovou, série textových fotogramů, které jsou interpretací knihy Rukopis, za niž Bohumila Grögerová získala cenu Magnesia lItera a série dokumentačních fotografií z návštěv básnířky. Vše nakonec spojila do celku, který je vystaven v galerii Dox až do 24. června.

Níže si zveřejňujeme pozvánku autorky spolu s ukázkami díla.

-
Zdroj: Barbora Toman Tylová

Znovu a znovu jsem si zodpovídala otázku:

Kde hledat originální výtvarnou formu pro současnou vizuální poezii?

A opětovně jsem se vracela k obsahu textu, jako zdroji, důvodu vizuálního tvaru, k formě.

Vyzkoušela jsem mnoho různých přístupů a z celé vlastní výtvarné laboratoře mě nakonec zaujaly texty Bohumily Grögerové, zejména její poslední básně, které jsou otevřenou a autentickou výpovědí o postupné ztátě zraku.
Grögerová se neutápí v pocitech lítosti, smutku, naopak s lehkou ironií k sobě samé analyzuje, popisuje novou situaci.

V textech Bohumily Grögerové jsem silný a vizuálně inspirující obsah pro svou vlastní práci našla. Z její poslední knihy, Rukopis, jsem postavila scénář, textovou osu, kterou jsem postupně vizualizovala. Jako hlavní výtvarný zákon, který podle mne vystihl tvorbu básnířky, jsem si určila světlo a čas.

Vznikla tak série fotografií písma, fotogramů nebo fotografických listů, typografie „napsaná světlem“.
Důvod, který určil vizuální podobu, byl především ten, že jsem chtěla stejně jako již téměř nevidomá básnířka pracovat s textem ve tmě a přivolávat jednotlivá slova pomocí světla. Práce v temné komoře s fotopapírem toto splňovala.

-
Zdroj: Barbora Toman Tylová

Vybraný text jsem chtěla vizuálně podtrhnout, ale nekomplikovat. Síla zůstávala v jeho obsahu. Proto jsou některá sdělení skutečně výtvarně velice jednoduchá, založená především na obsahu a samotném procesu přivolávání světlem. Některé části básní lze těžko přečíst, písmo se rozplývá a mizí. Tady odkazuji na popis současných typografických vizí Bohumily Grögerové: „Od konce roku a především teď, je to velmi naléhavé, se mi rozpadá jazyk… Rozpadá se mi jazyk na jednotlivé výrazy, které někdy cítím až plasticky. Ta slova se mi oddělují, každé je jako perla, nebo jako velmi živý krásný výtvarný obraz. Víc než kdy jindy přemýšlím o slovu jako o výtvarném díle. Nakonec… Možná mi dnes zůstalo jen holé slovo, oproštěné od nutnosti nést konkrétní význam.“

Nejen ale silný obsah básní Grögerové mě přesvědčil o vizualizaci jejích textů. Zaujalo mne i to, že od experimentální poezie se autorka vrátila k tradiční literární formě. Chtěla jsem svou prací vytvořit symbolické propojení generací, dva úhly pohledu na písmo jako obraz, na současnou vizuální poezii.

-
Zdroj: Barbora Toman Tylová

Barbora Toman Tylová
-*1981

Její práce zahrnuje celé spektrum různorodých grafických aktivit. Dlouhodobě ji zajímá přesah písma a obrazu, v roce 2011 prováděla výzkum (grant VŠUP) v archivu vizuální poezie manželů Sacknerových v Miami. Získala ocenění Dobrý design v Národní ceně za studentský design (2008, CI nadace Leontinka) a zvítězila v soutěži o vizuální identitu kulturního festivalu Nethworks.cz. Nyní dokončuje doktorandské studium v programu výtvarná umění v oboru grafika u prof. Rostislava Vaňka na VŠUP. Je součástí kreativního týmu Toman Design.

Název výstavy
Za slovem

Datum
30. 5. – 24. 6. 2013

Místo
DOX Poupětova 1, Praha 7

Zdroj: Barbora Toman Tylová, gdvk.cz