Článek

KDU-ČSL vyhlašuje soutěž na nové logo

Logo KDU ČSLKDU-ČSL vyhlašuje soutěž na nové logo

Současná vlny změny logotypů se nevyhýbá ani politickým stranám. Parlamentní strana KDU ČSL se rozhodla pro změnu loga a vyhlašuje veřejnou soutěž na nové logo, do které se může přihlásit prakticky kdokoli. Uzávěrka soutěže je 1. 12. 2007.

Nové logo by mělo být srozumitelné a mělo by korespondovat s obrazem KDU-ČSL. V symbolice loga by se měla odrážet úcta k hodnotám, odpovědnost, solidnost, vytrvalost, ryzost, čestnost, které jsou reprezentované i souslovím „klidná síla“.

Název strany: Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová. Zkratka (značka): KDU-ČSL.
Podpis: Klidná síla. Jeho užití v některé z variant návrhu není povinné.

U jednotlivých návrhů předpokládáme vytvoření loga minimálně v následujících variantách: pozitivní (na světlém pozadí), negativní (na tmavém pozadí), v barevném a černobílém provedení (případně v odstínech šedi) včetně varianty s užitím celého názvu strany.

Formát A4

Grafický návrh by měl být doplněn jednoduchou a srozumitelnou legendou v rozsahu cca 1/3 až 1/2 normostrany A4.

Návrhy očekáváme do soboty 1. prosince 2007 24:00 hodin na e-mailové adrese ales.kaspar@kdu.cz.

Vítěz soutěže obdrží cenu ve výši 40.000,- Kč.

Soutěžící, jejichž soutěžní návrhy byly vybrány do 2. kola soutěže, obdrží za předložené návrhy skicovné ve výši 4.000,- Kč.

Celková odměna za vytvoření grafického manuálu a poskytnutí licence nepřevýší částku 160.000,- Kč vč. DPH.

Další informace získáte na webu KDU-ČSL.

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/soutez-kducsl-nove-logo.html

02.10.07