Článek

Henkel vyhlašuje pátrání po talentovaném designerovi

HenkelHenkel vyhlašuje pátrání po talentovaném designerovi

Již pošesté vyhlašuje společnost Henkel Central Eastern Europe se sídlem ve Vídni výroční uměleckou soutěž Henkel Art.Award. určenou pro umělce z 29 zemí střední a východní Evropy a centrální Asie, tentokrát v kategorii průmyslového designu. Soutěží podporující mladé a talentované umělce chce společnost Henkel přispět k procesu evropské integrace a zvýšení kulturního povědomí v regionu. Vítězkou loňského ročníku vyhlášeného v oboru fotografie se stala česká umělkyně Soňa Goldová.

Soutěž Henkel Art.Award. se věnuje třem významným oblastem moderního umění – kresbě, fotografii a designu, které se v tříletých cyklech střídají jako hlavní témata. Peněžní odměna pro vítěze byla v letošním roce zvýšena z původních pěti na sedm tisíc eur. Vítěz evropského kola se bude moci zúčastnit společné výstavy děl všech finalistů, která proběhne v listopadu ve Vídni. Navíc pro něj bude uspořádána samostatná výstava v jeho vlasti. Výstava fotografií loňské vítězky, české umělkyně Soni Goldové, proběhne od 5. června do 1. července v kavárně Národní galerie v Praze.

Henkel

Finalisty a vítěze ceny Henkel Art.Award vybere mezinárodní porota, která se sejde ve Vídni. Ještě předtím však vybere česká porota složená z místních odborníků na design díla pěti nejlepších umělců, která postoupí do evropského finále. Každý umělec mladší 40 let může do soutěže přihlásit maximálně 3 svá díla výhradně z oblasti průmyslového designu a vytvořená po roce 2004. Součástí přihlášky musí být i dokumentace děl – kompletní návrhy nebo plány, případně fotografie – a životopis v angličtině nebo němčině s podrobnými údaji o umělecké kariéře. Uzávěrka přihlášek českého kola je 8. června 2007.

Průmyslový design se zabývá návrhem, kompozicí, tvarem a strukturou různých objektů, u nichž se předpokládá průmyslová velkovýroba. I když se zaměřuje především na tvorbu technických předmětů, od dveřních klik až po vysokorychlostní vlaky, patří sem i průmyslově vyráběné řemeslné výrobky. Průmyslový design zohledňuje jak funkční, tak estetická hlediska. V poslední době se významným nástrojem při jeho tvorbě staly počítače prostřednictvím programů CAD. Termín „průmyslový design“ použil poprvé v roce 1919 novozélandský designér Joseph Sinel, kořeny má však v anglickém uměleckém hnutí Arts and Craft z konce 19. století. V sedmdesátých letech se výrazně uplatňovaly převážně principy funkcionalismu, v současné době vítězí estetičtější, ekologičtější a sociálnější přístup. Společnost Henkel CEE úzce spolupracuje na soutěži s kulturním sdružením KulturKontakt Austria.

Zájemci o účast v soutěži z České republiky mohou získat podrobnější informace o Henkel Art.Award. na telefonu +420 220 101 267 nebo adrese alena.oswaldova@cz.henkel.com.

Martin Kalda

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/henkel-art-award-soutez.html

07.05.07