Článek

Grafická soutěž — nový design webových stránek Národní galerie v Praze

Národní galerieGrafická soutěž — nový design webových stránek Národní galerie v Praze

Národní galerie v Praze vyhlašuje grafickou soutěž na nový design webových stránek na adrese www.ngprague.cz. Nová podoba by měla vystihovat jak dlouhou tradici, kterou tato instituce reprezentuje, tak i reflektovat trendy v současném designu. Cílem je rychlý, čitelný a přehledný web, na který se návštěvníci budou rádi vracet.

Vítězný návrh bude Národní galerií v Praze odkoupen za 30 000,- Kč. Částka bude vyplacena po kontrole technické správnosti materiálů a po případných nutných úpravách. Národní galerie v Praze si vyhrazuje právo vítězný návrh nerealizovat.

Podmínky pro účast a pro dodání podkladů.

Obecné podmínky

Podmínkou účasti jsou předchozí zkušenosti s realizací designu webových stránek (účastník doloží minimálně 2 funkčními odkazy nesoucí jeho podpis)
Každý účastník soutěže může dodat nejvýše dva projekty.

Technické specifikace dodaných podkladů:

každý soutěžní projekt obsahuje 3 ukázkové stránky — řešení homepage, standardního článku a výpisu výstav. Každá stránka bude dodána ve vysoké kvalitě ve formátu jpg a též psd.
Použité fonty: Times New Roman, Arial a Courier New, Garamond, Georgia, Verdana a MS Sans Serif
Fungování stránek je vhodné doplnit přiloženým komentářem ve formátu Word (rozsah max. 5 stran A4).
Autor přiloží též vyplněný soubor info.doc, ve kterém zanechá veškeré kontaktní informace + odkazy reference či jeho osobní stránku reference obsahující.
Veškeré zaslané podklady budou uloženy ve formátu zip pod názvem prijmeni_jmeno.zip.

Způsob odevzdání soutěžních návrhů:

emailem na adresu: krejca@ngprague.cz
do předmětu uveďte GRAFICKÝ NÁVRH WEBU NG
u souborů přesahující 5 MB lze použít např. www.uschovna.cz či www.edisk.cz

Kritéria hodnocení:

originalita
přehlednost
nalezení rovnováhy mezi moderním designem a tradicí, kterou NG představuje
splnění veškerých formálních požadavků a termínu dodání podkladů.

Složení komise:

Komise se skládá: Ing. Miroslav Tajč (náměstek generálního ředitele NG), prof. Vít Vlnas (ředitel Sbírky starého umění), PhDr. Helena Honcoopová (ředitelka Sbírky orientálního umění), PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová (ředitelka Sbírky 19. století), Mgr. Alena Volrábová (ředitelka Sbírky grafiky a kresby), doc. Tomáš Vlček (ředitel Sbírky moderního a současného umění) a Ing. Pavel Antoš (vedoucí oddělení prezentace a propagace).

Podklady pro tvorbu stránek:

veškeré potřebné podklady (loga a obrázky) je možné stáhnout na webových stránkách www.ngprague.cz v sekci Národní galerie – výběrové řízení

Uzávěrka soutěže

uzávěrka soutěže je 31. března 2009

Vyhlášení soutěže

vítězný návrh vybere výše zmíněná komise do 30. dubna 2009. Vítěz bude informován emailem, o výsledku soutěže bude též informováno prostřednictvím webových stránek v sekci výběrové řízení.

V případě dotazů prosím kontaktujte:

Tomáš Krejča
Národní galerie v Praze — oddělení prezentace a propagace
Mob: 606 795 877
Tel: 224 301 167
e-mail: krejca@ngprague.cz

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/soutez-web-narodni-galerie.html

11.02.09