Soutěže

Galerie hlavního města Prahy


Odměny celkem: 530 000 Kč / Termín: 17. 5. 2017                       _


Galerie hlavního města Prahy vyhlašuje otevřenou soutěž pro grafické designéry. Vítěz dvoukolové soutěže se stane autorem vizuální identity jedné z nejvýznamnějších výstavních institucí v České republice. Získá odměnu 35 000 Kč a zakázku na zpracování grafického manuálu za 400 000 Kč.

 

Pod novou původním logem je podepsán Atelijeur Půda Jana Zachariáše. Logo bylo představeno v květnu 2015.

V současné době postrádá Galerie hlavního města Prahy jednotnou vizuální identitu, která by zajistila systém pro všechny výstupy. Galerie disponuje pouze graficky zpracovaným logotypem „GHMP“, který je připojován k různorodým materiálům. Potřeby instituce a galerijní provoz však ukazují, že je toto řešení nedostatečné.

„Galerie hlavního města Prahy potřebuje se svými návštěvníky komunikovat jednotnou, atraktivní a zapamatovatelnou vizuální identitou, která bude dlouhodobě prezentovat GHMP a všechny její součásti,“ uvedla ředitelka GHMP PhDr.

Odměnou za 1. místo je 35 000 Kč a získání zakázky na grafický manuál v hodnotě 400 000 Kč. Soutěžící 2.  a 3. místě obdrží 30 000 Kč respektive  25 000 Kč.Dále se počítá se zvláštní odměnou pro další dva návrhy, které se neumístí — 20 000 Kč pro každého.

Otevřená soutěž pro grafické designéry je pro veřejné instituce tou nejtransparentnější cestou, jak se dopracovat ke kvalitní vizuální identitě. Jsme velice rádi, že se na nás Galerie hlavního města Prahy obrátila. Profesionální příprava zadání, férové podmínky pro grafické designéry, odborná porota, osobní briefing pěti finalistů ve 2. kole soutěže – to vše a mnoho dalších opatření nám pomohou zajistit kvalitní výsledek,“ popisuje designérskou soutěž ředitelka organizace CZECHDESIGN, která soutěž spolupořádá,  Jana Vinšová.

 

Zajímavosti ze zadávací dokumentace

  • Soutěž je vyhlášena jako dvoukolová.
  • V prvním kole vybere odborná porota z přihlášených prací 5 nejlepších, kteří budou rozpracovávat ukázky aplikace vizuální identity.
  • V odborné porotě zasednou i grafičtí designéři — Petr Babák, Adéla Svobodová a Branislav Matis.
  • Uzávěrka prvního kola soutěže je 22. května 2017
  • Po skončení soutěže uspořádá Galerie hlavního města Prahy výstavu — ukáže tak veřejnosti návrhy, které měly šanci na úspěch.
  • Soutěž zaštiťuje organizace CZECHDESIGN.

Výsledky soutěže budou známy nejpozději 6. října 2017. Odevzdání grafického manuálu a postupná aplikace jednotného vizuálního stylu by tak měla začít začátkem roku 2018.

Další informace o soutěži najdete na webu Galerie hlavního města Prahy nebo na stránkách organizace CZECHDESIGN.

Zdroj a foto: ghmp.cz, czechdesign.cz