Soutěže

Galerie hlavního města Prahy


Odměny celkem: 530 000 Kč / Termín: 17. 5. 2017                       _


Galerie hlavního města Prahy vyhlašuje otevřenou soutěž pro grafické designéry. Vítěz dvoukolové soutěže se stane autorem vizuální identity jedné z nejvýznamnějších výstavních institucí v České republice. Získá odměnu 35 000 Kč a zakázku na zpracování grafického manuálu za 400 000 Kč.

 

Pod novou původním logem je podepsán Atelijeur Půda Jana Zachariáše. Logo bylo představeno v květnu 2015.

V současné době postrádá Galerie hlavního města Prahy jednotnou vizuální identitu, která by zajistila systém pro všechny výstupy. Galerie disponuje pouze graficky zpracovaným logotypem „GHMP“, který je připojován k různorodým materiálům. Potřeby instituce a galerijní provoz však ukazují, že je toto řešení nedostatečné.

„Galerie hlavního města Prahy potřebuje se svými návštěvníky komunikovat jednotnou, atraktivní a zapamatovatelnou vizuální identitou, která bude dlouhodobě prezentovat GHMP a všechny její součásti,“ uvedla ředitelka GHMP PhDr.

Odměnou za 1. místo je 35 000 Kč a získání zakázky na grafický manuál v hodnotě 400 000 Kč. Soutěžící 2.  a 3. místě obdrží 30 000 Kč respektive  25 000 Kč.Dále se počítá se zvláštní odměnou pro další dva návrhy, které se neumístí — 20 000 Kč pro každého.

Otevřená soutěž pro grafické designéry je pro veřejné instituce tou nejtransparentnější cestou, jak se dopracovat ke kvalitní vizuální identitě. Jsme velice rádi, že se na nás Galerie hlavního města Prahy obrátila. Profesionální příprava zadání, férové podmínky pro grafické designéry, odborná porota, osobní briefing pěti finalistů ve 2. kole soutěže – to vše a mnoho dalších opatření nám pomohou zajistit kvalitní výsledek,“ popisuje designérskou soutěž ředitelka organizace CZECHDESIGN, která soutěž spolupořádá,  Jana Vinšová.

 

Zajímavosti ze zadávací dokumentace

 • Soutěž je vyhlášena jako dvoukolová.
 • V prvním kole vybere odborná porota z přihlášených prací 5 nejlepších, kteří budou rozpracovávat ukázky aplikace vizuální identity.
 • V odborné porotě zasednou i grafičtí designéři — Petr Babák, Adéla Svobodová a Branislav Matis.
 • Uzávěrka prvního kola soutěže je 22. května 2017
 • Po skončení soutěže uspořádá Galerie hlavního města Prahy výstavu — ukáže tak veřejnosti návrhy, které měly šanci na úspěch.
 • Soutěž zaštiťuje organizace CZECHDESIGN.

Výsledky soutěže budou známy nejpozději 6. října 2017. Odevzdání grafického manuálu a postupná aplikace jednotného vizuálního stylu by tak měla začít začátkem roku 2018.

Další informace o soutěži najdete na webu Galerie hlavního města Prahy nebo na stránkách organizace CZECHDESIGN.

Zdroj a foto: ghmp.cz, czechdesign.cz

Komentáře

1 komentář

 • Vážená paní Marešová,

  děkujeme za Váš email a zájem o zapojení do soutěže.

  Vzhledem k transparentnosti soutěže uveřejňujeme všechny otázky i odpovědi v příloze č. 6: Dotazy k soutěži. Najdete tam tedy i ty vaše. http://www.czechdesign.cz/souteze/soutez-na-novou-vizualni-identitu-galerie-hlavniho-mesta-prahy

  Galerie hlavního města Prahy je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha a název instituce je ustanoven ve zřizovací listině. Vzhledem k tomu, že GHMP je zavedenou značkou, v tuto chvíli o změně názvu neuvažujeme.

  Jak název soutěže napovídá, předmětem soutěže je návrh celkového konceptu jednotné vizuální identity pro GHMP. Nový logotyp GHMP bude součástí tohoto systému, není však považován za prvořadý. To vše jste se v zadání ale určitě dočetla.

  Nová vizuální identita sjednotí roztříštěnou podobu grafické prezentace galerie a všech jejich objektů. Hlavní důraz je kladen na koncept a sjednocující systém celé vizuální komunikace. Důležitá je zejména praktičnost a použitelnost návrhu pro jednotlivé galerijní projekty, které podléhají vlastnímu grafickému zpracování, a zároveň schopnost sjednotit vizuální komunikaci pro GHMP jako celek. Vizuální identita musí fungovat jak v tištěných výstupech, tak v online komunikaci (ve webových prohlížečích, aplikacích, na sociálních sítích). Nová vizuální identita musí být čitelná pro široké spektrum různých cílových skupin návštěvníků GHMP, které se profilují v rámci specifik jednotlivých výstavních projektů a doprovodných programů.

  Galerie hlavního města Prahy se zabývá ve své výstavní a sbírkotvorné praxi uměním druhé poloviny 20. století a současnou tvorbou. Galerie dlouhodobě sleduje v rámci tohoto diskurzu zejména neokonstruktivní a reduktivní tendence a hledá k jejich domácím projevům také paralely v zahraničí. Kromě toho aktivně po léta pracuje s pozoruhodnými osobnostmi nastupujících generací v různých stadiích jejich kariéry. Paradoxně k těmto tématům operuje GHMP v historickém jádru metropole a v prostorách památkově chráněných. Je důležité, aby naše zaměření na moderní a současné umění bylo v těchto „kulisách“ reprezentováno aktuálním jazykem, který vypovídá o našich prioritách srozumitelně a jednoznačně a dokáže zprostředkovat jednotu našeho směřování navzdory různorodosti a specifičnosti budov, které provozujeme.

  V nejbližších dnech bude na webu Czechdesign uveřejněn rozhovor s ředitelkou GHMP, kde bude strategie galerie přiblížena.

  Děkuji a přeji Vám hezký den
  Lucie Jamníková

  Ing. Lucie Jamníková
  PR&Marketing specialist
  +420 725 033 193

  Galerie hlavního města Prahy
  Prague City Gallery
  Revoluční 1006/5, Praha 1