Článek

Dobrá reklama. Reakce

Dobra reklama reakceDobrá reklama. Reakce

Musím se ohradit k serii článků mého kolegy Skákaly. Polemizuje zde a zde na téma ‚dobrá reklama‘. V těchto článcích je řada nepřesností a fabulací. V duchu demokracie a svobody slova si dovoluji nabídnout alternativu.

Protože serie článku ještě není u konce (čeká nás cca 5 dílů) a tudíž nevím k jakému závěru se autor dobere, nebudu se vůbec dotýkat hlavního tématu. Pouze poukážu na některé podivnosti v zatím publikovaném textu.

Autor považuje ‚umění za práci volnou, čistě podřízenou autorovi a jeho záměru‚. Tento chybný úsudek se může stát osudným, pokuď na něm autor postavil konstrukci celé úvahy.
Architektura je obecně označována jako pilíř umění. Je to nejzákladnější forma. Obor, který udává umělecké směry. Obor který však Petr za umění nepovažuje. Navíc se nám tím snaží namluvit, že prakticky všechna klasická umělecká díla (stavby, sochy, obrazy), od starověku až po současnost nejsou uměním. Proč? Protože jejich tvůrci je tvořili na objednávku (např. náboženskou, politickou nebo soukromou).

Jedná se o umělecká díla? Mohly by. Jenže je tady účel, ke kterému byly vytvořeny.
Petr staví na motivaci, která k vytvoření díla vede. Tím se snaží naznačit, že grafický design (a pro Petra i architektura, produktový design atd.) není uměleckým oborem. 

Umění není definováno zadáním, formou nebo ideou díla. Alespoň to, co dnes za umění považujeme.
Uvidíme tedy k jakému závěru na téma ‚dobrá reklama‘ nakonec Skákala dojde. Je totiž velmi nepravděpodobné, že otázka zda architektura, produktový design nebo grafický design je či není umění, nebude nakonec hrát v samotném závěru článku významnou roli. 

Na závěr pár odkazů především na téma architektura:
Názory na podstatu architektury
Jan Kaplický odmítl státní cenu za výtvarné umění
Rozhovor s umělcem Federico Diaz

Lukáš Veverka

https://www.designportal.cz/nazory-komentare/Dobra_reklama_Reakce.html

07.11.08