Soutěže

Český statistický úřad pořádá soutěž na logo Sčítání lidu 2021

● Termín: 12. 11. 2018,
● Odměna: 150 000 Kč

Český statistický úřad vypsal soutěž na vytvoření značky, logotypu a jednotného vizuálního stylu Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Veřejná soutěž vypsaná ve spolupráci s Unií grafického designu je dvoukolová a anonymní. Návrhy bude ČSÚ přijímat do 12. listopadu.

Podmínky soutěže Český statistický úřad zveřejnil na svém webu. Základem vizuálního stylu bude značka a logotyp, které se stanou hlavními jednotícími prvky komunikační kampaně připravovaného Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB 2021).

„Značka jako grafický symbol by měla vyjadřovat užitečnost a přínos sčítání. V občanech má vzbudit pozitivní postoje k samotnému sčítání, ale také je motivovat k účasti a k výběru elektronického vyplnění dotazníků,“ uvedl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Logotyp se bude skládat ze slovního spojení „Sčítání lidu, domů a bytů 2021“ nebo ze zkrácené verze „SLDB 2021“. Barevnost značky a logotypu není ničím omezena. Značka i logotyp by měly být použitelné společně i samostatně. Musí být jednoduché, lehce zapamatovatelné, nezaměnitelné s jinými značkami a dobře čitelné při zpracování různými technologiemi a v různých velikostech.

Sčítání je největší statistické zjišťování, které se provádí jednou za deset let. Jsou při něm sbírány údaje o obyvatelstvu, jeho demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, domácnostech, úrovni bydlení a struktuře domovního a bytového fondu na území celého státu.

Vizuály sčítání lidu z let 1980, 1991 a 2001

Porota

 • zástupci ČSÚ:
  • Marek Rojíček
  • Petra Kuncová
  • Michal Novotný
  • Egor Sidorov (náhradník)
 • odborná veřejnost:
  • Pavel Hrach
  • Lumír Kajnar
  • Filip Blažek
  • Věra Marešová
  • Ondřej Kafka (náhradník)

Zajímavosti ze zadávací dokumentace:

 • Soutěž je veřejná, anonymní, dvoukolová
 • Zadavatel garantuje po celou dobu soutěže anonymitu zaslaných návrhů
 • Účastník soutěže může podat jeden až tři návrhy.
 • Porota posuzuje návrhy bodovací metodou.
 • Do druhého kola postoupí 5 návrhů a získají skicovné ve výši 5 000 Kč
 • Za vítězství v soutěži odměna činí 50 000 Kč
 • Vytvoření Manuálu jednotného vizuálního stylu SLDB 2021 bude za odměnu ve výši 100 000 Kč
 • Uzávěrka soutěže je 12. 11. 2018 ve 14.00 hodin
 • Hodnocení prvního kola se uskuteční v termínu od 22.—30. 11. 2018.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž až do okamžiku výběru vítězného návrhu.

Další informace o najdete na stránkách zadavatele.

Zdroj a foto: czso.cz