Soutěže

Brněnské JAMU pořádá soutěž na nový vizuální styl, nabízí za něj 450 000 Kč


Odměna: 450 000 Kč / Termín: 15. 6. 2016                       _


17. září 2017 uplyne sedmdesát let od založení Janáčkovy akademie múzických umění. Jedním příspěvků k oslavám tohoto jubilea je i snaha zpřehlednit vizuální komunikaci JAMU. Hlavním cílem je sjednocení používaných značek a vytvoření srozumitelných zásad vizuální komunikace. Uchazeči, studenti, zaměstnanci ale i úředníci či pedagogové zahraničních škol, zájemci o koncerty a divadelní představení, účastníci seminářů a konferencí, těm všem bychom chtěli usnadnit rozpoznávat JAMU jako jeden velký celek.

V roce 2014 proto vznikla pracovní skupina, ve které spolupracovali zástupci obou fakult i dalších součástí. Na základě výstupů této skupiny bylo v dubnu 2016 vyhlášeno otevřené výběrové řízení.

jamu-loga-01

V současnosti používaná loga JAMU.

divadlo-na-orli

V roce 2012 vzniklo logo Divadlo na Orlí. Jeho autorem je Martin Poláček.

Zajímavosti ze zadávací dokumentace

  • zúčastnit se mohou pouze ti, kdo v uplynulých 5 letech dělali podobnou zakázku pro firmu s obratem alespoň 90 milionů
  • není zveřejněna hodnotící komise
  • součástí návrhu je i návrh webové prezentace
  • nebude se konat prohlídka místa, podle dokumentace prý není potřebná
  • nepřipouští se varianty nabídky
  • odevzdat lze elektronicky i fyzicky
  • nebídková cena nesmí překročit 540 tisíc Kč
  • váhy: cena 30 %,  kvalita 25 %, soudržnost značek 15 %,  web 15 %, kvalita dalších výstupů 15 %
  • skicovné za 2. a 3. místo 18 tisíc Kč respektive 12 tisíc Kč

Podrobné zadání najdete na webu JAMU.

Zdroj a foto: jamu.cz