Soutěže

Nejkrásnější české knihy roku

● Odměny celkem: 7x 50 000 Kč,
● Termín: 17. ledna 2019

Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví vyhlásili už 54. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Nakladatelé, grafičtí designéři, kulturní instituce i studenti mohou své knihy do soutěže přihlašovat prostřednictvím online formuláře do 17. ledna 2019. 

Je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných za poslední kalendářní rok.

1. místo v kategorii Krásná literatura — Paci, paci, pacičky
Autor: Václav Bauman
Ilustrace: Daniela Olejníková
Grafický design: Martin Pecina

Mezinárodní odborná porota hodnotí grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a to hned v sedmi kategoriích:

 1. odborná literatura
 2. krásná literatura
 3. literatura pro děti a mládež
 4. učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky
 5. knihy o výtvarném umění
 6. katalogy a bibliofilie
 7. autorské knihy

1. místo v kategorii Odborná literaturaCirkus pictus
Autoři: Tomáš Winter, Pavla Machalíková, Stanislava Fedrová, Hanuš Jordan
Editoři: Tomáš Wintr, Pavla Machalíková
Grafický design: Adéla Svobodová, Tereza Hejmová

V každé z kategorií jsou vyhlašována tři místa, první je Ministerstvem kultury České republiky honorováno částkou 50 000 Kč. Památník národního písemnictví dále vyhlašuje Cenu Arna Sáňky určenou pro studenty, která je zároveň poctou zakladateli soutěže, a spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze oceňuje i mladé grafiky ve věku do 30 let. Své ceny udělují také Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Přihlásit knihy do soutěže je možné prostřednictvím online formuláře umístěného na webových stránkách Památníku národního písemnictví do 17. ledna 2019. Poté je bude hodnotit technická komise a mezinárodní výtvarná porota složená z grafických designérů, typografů, ilustrátorů a dalších odborníků z České republiky, Polska, Slovenska, Německa a Švýcarska.

Vítězné knihy si veřejnost bude moci prohlédnout v rámci Pražské muzejní noci, mezinárodní přehlídky Designblok nebo v Moravské galerii v Brně. Vítězná kolekce knih bude představena i na mezinárodních knižních veletrzích a v roce 2020 se zúčastní soutěže o Nejkrásnější knihu světa.

Autory vizuálního stylu a katalogu Nejkrásnějších českých knih 2018 budou Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček, kteří v uplynulém roce vyhráli kategorii Katalogy. Pro další průběh soutěže, vyhlášení nominací a vítězů, chystají organizátoři novinky, které brzy vyhlásí a představí veřejnosti.

1. místo v kategorii Katalogy Magdalena Jetelová
Editor: Milena Kalinovská
Grafický design: Petr Bosák, Robert Jansa, Adam Macháček

Harmonogram NČKR 2018

 • 15. 11. 2018 – Vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2018.
 • 17. 1. 2019 – Uzávěrka přihlášek do soutěže.
 • 7. – 8. 2. 2019 – Zasedání technické komise.
 • 11. – 12. 2. 2019 – Zasedání mezinárodní výtvarné komise.

Soutěž je řízená direktoriem ve složení:

 • Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP;
 • Mgr. Blanka Skučková, vedoucí Odd. literatury a knihoven MKČR;
 • Bohumil Fišer, Odd. literatury a knihoven MKČR;
 • Bc. et Bc. Eliška Boumová, tajemnice soutěže.

Hlavním partnerem soutěže Nejkrásnější české knihy roku je Canon.

Zdroj a foto: pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
Úvodní foto: Sutnar Shapes (Kristina Fišerová)