Článek Deníček

Z grafikova deníčku: pudlící a podržtaškové

Je zajímavé, že platí nepřímá úměra mezi důležitostí osob a jejich ochotou vzít vám telefon. Mám docela dobrou zkušenost s lidmi z vyššího managementu, včetně jednoho generálního ředitele. Telefon zvedají na druhé, třetí zazvonění, problémy řeší věcně a rychle. Naproti tomu podržtaškové a podobní pudlíci telefon neberou. Mají moc práce na to, aby zvedli telefon a za dvě minuty problém vyřešili. Místo toho raději půl hodiny sepisují mail, při kterém se potměšile uchechtávají a po jeho dopsání si nahlas zaklejí jak málo zbývá času na práci. Pak mrknou na displej telefonu, kde poblikavá několik napřijatých hovorů… a jdou jim všem napsat mail.