Článek

Soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro region jižní Čechy

Jizni cechySoutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro region jižní Čechy

Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje v odborné spolupráci s Design centrem České republiky vyhlašuje veřejnou neanonymní soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro region Jižní Čechy.

Předmětem soutěže je návrh jednotného vizuálního stylu, jehož základem bude značka a logotyp pro region Jižní Čechy s možností použít logotyp v příslušných jazykových mutacích. Značka by měla sestávat z grafického symbolu a logotyp pak bude kombinací značky a slovního označení Jižní Čechy. Značka a logotyp budou základem jednotného vizuálního stylu jižních Čech pro propagaci v rámci České republiky i v zahraničí, především pak v rámci Evropy. Jednotný vizuální styl bude zastřešovat prezentace z oblasti obchodu, turistiky či kultury, a měl by proto být využitelný pro každou z nich.

Značka a logotyp musí vytvářet podmínky pro pozitivní vnímání jižních Čech v následujícím duchu: „Jižní Čechy – pohostinný region“.

Jednotný vizuální styl bude používán při prezentaci regionu především pro cílové skupiny turistů, podnikatelů a také návštěvníků s potenciálem k vytváření pozitivních vazeb (na bázi poznání, vzdělávání, podnikání, kultury a dalších zájmů).

Soutěž je určena vyzvaným tvůrcům a dále všem zájemcům – fyzickým i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob.

Zájemci o účast v soutěži předloží vyhlašovateli soutěžní dílo splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku, nejpozději do 29. 6. 2007, do 12.00 hodin. Přihláška spolu se soutěžní prací musí být do uvedené doby doručeny na adresu Jihočeské centrály cestovního ruchu, P.O. Box 80, Jírovcova 1, 370 21 České Budějovice, a to v uzavřené obálce označené nápisem „Neotvírat – Soutěž jižní Čechy“. Přihlášku spolu se soutěžní prací je možné doručit osobně do kanceláře JCCR nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jako doporučenou zásilku, adresa viz výše. Vyhlašovatel uzavře přijímání návrhů do soutěže ve stanoveném termínu a neodpovídá za pozdní doručení návrhů poštou.

Podrobné zadávací podmínky soutěže a přihláška jsou k dispozici na adrese http://www.jiznicechy.cz/logotyp.

Pro bližší informace kontaktujte:
Jihočeská centrála cestovního ruchu
Jakub Kadleček
Jírovcova 1, P.O. Box 80
370 21  České Budějovice
e-mail: kadlecek@jccr.cz
tel.: 386 358 728, 724 100 567

Organizátoři a partneři soutěže jsou Jihočeská centrála cestovního ruchu, Krajský úřad Jihočeského kraje a Design Centrum České republiky.

Martin Kalda

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/soutez-logo-jizni_cechy.html

29.05.07