Článek

Soutěž na logo vzdělávacího programu Začít spolu

Step by stepSoutěž na logo vzdělávacího programu Začít spolu

Začít spolu je vzdělávací program pro předškolní a mladší školní věk a v České republice je realizován v mateřských a základních školách. Tento program zdůrazňuje individuální přístup k dítěti (tzn. respektuje individuální potřeby, zájmy a možnosti každého dítěte, jeho různorodé schopnosti, styly učení…) a partnerství školy, rodiny i širší komunity v oblasti výchovy a vzdělávání.

Prosazuje a umožňuje vzdělávání pro všechny děti bez rozdílu, a to včetně dětí se speciálními potřebami. Těmto výchovně vzdělávacím strategiím je přizpůsobeno i učební prostředí ve třídě, která je rozdělena do tzv. center aktivit (pracovních koutků), která jsou prostorově vymezena a jsou poměrně specifická pro tento program. Tento program je mezinárodní (je realizován v dalších 30 zemích světa) a je zaštítěn mezinárodní organizací ISSA.

Více informací naleznete na http://www.sbscr.cz/?t=1&c=6.

Step by Step ČR, o.s. je nezisková organizace. Nehradíme tudíž tzv. skicovné. Finančně ohodnocen bude pouze jeden vítězný návrh, a to částkou 2.000,- Kč, která zahrnuje i předtiskovou přípravu dat pro finální tisk. Zpracování návrhu loga necháváme čistě na fantazii autora.

Povinné náležitosti, které musí logo obsahovat, jsou:

1) Sdělení „Začít spolu“. Toto sdělení může mít jen čistě typografickou formu.

2) Logo by mělo vyjadřovat filozofii programu, viz výše.

3) Logo Vzdělávacího programu Začít spolu bude často užíváno s logem občanského sdružení, proto by mělo být částečně kompatibilní (např. barva loga Začít spolu by měla jít kombinovat s oranžovou barvou loga organizace).

4) Návrhy loga posílejte ve formátu PDF a minimálně v rozlišení 240 dpi do 8. 4. 2011 do 14:00 hodin na adresu: Step by Step ČR, o.s., Kubelíkova 22, 130 00 Praha 3 nebo na anna.veselkova@sbscr.cz

5) Soutěžní loga posoudí hodnotící komise jmenovaná vyhlašovatelem ve složení: Lenka Felcmanová – ředitelka sdružení, Mirka Škardová – koordinátorka Začít spolu a Anna Veselková –  koordinátorka PR. Výsledek bude zveřejněn do 15. 4. 2011 na stránkách www.sbscr.cz. Hodnotící komise si vyhrazuje právo nevybrat žádný ze soutěžních návrhů.

Pro více informací kontaktujte:
Anna Veselková, anna.veselkova@sbscr.cz, +420 774 380 124

Zdroj: Tisková zpráva

-Máte názor?
Nenechávejte si ho pro sebe!

Máte jiný pohled na věc? Českému designu chybí veřejně publikované názory odborníků. Napište nám a váš názor zde rádi zveřejníme.

 

Tisková zpráva

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/soutez-logo-zacit-spolu.html

24.03.11