Článek

Přihlaste své práce do Design Match 2008

Design Match 2008Přihlaste své práce do Design Match 2008

Hledáme nové práce pro výstavu Design Match 2008 CZE:SVK:HUN:AUT. Po úspěšném prvním ročníku výstavy Design Match 2006 CZE:SVK přichází pokračování bienále designu, Design Match 2008, nevšední klání mezi designéry různých zemí. Staňte se účastníkem tohoto mezinárodního přátelského zápasu!

Nezaměnitelný styl projektu Design Match je snadno rozpoznatelný a zapamatovatelný. Naší ambicí je vytvořit tradici výstav, které seznamují širokou veřejnost s kvalitním současným designem srozumitelnou a atraktivní formou. Pro druhý ročník výstavy Design Match jsme jako téma pro zvolili odkaz společné tradice výroby Rakouska–Uherska, a tak se na výstavě Design Match 2008 sejdou designéři ze čtyř zemí bývalé monarchie, z Česka, Slovenska, Maďarska a Rakouska.

Výstava bude mít premiéru tradičně ve Veletržním paláci Národní Galerie v Praze a postupně se přemístí do Bratislavy, Košic, Budapešti a Vídně. Exponáty budou společně putovat téměř rok a očekáváme, že je shlédnou tisíce návštěvníků České republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska.

Impulsy
Výstava je rozdělena do hlavních částí Design, Móda a Grafika. Pro Design určují témata tzv. „impulsy“, což jsou vždy konkrétní produkty doby Rakouska-Uherska.
Vystaveny tak budou skupiny čtyř exponátů, každý z jedné země, které budou
současným zpracováním reagovat na dobové „impulsy“. Zastoupena bude samozřejmě i grafika a typografie, do výběru výstavy hledáme knihy a tiskoviny s originálním grafickým visuálem. Móda a grafika bude prezentována na obrazovkách a plátnech pomocí fotografií. Závěr výstavy bude věnovaný tématu, které se těšilo a těší oblibě v celém území bývalé monarchie, a to lázeňství. Lázeňství v sobě snoubí zdravotnictví, cestovní ruch, relaxaci a odpočinek. I zde budou vedle sebe konfrontovány produkty současné a produkty ověřené historií.
 
Design Match –  Utkání v designu
Na „impuls“ historického objektu reagují čtyři vize vybraných zástupců zmíněných zemí. Ti, respektive jejich díla, spolu metaforicky sehrávají přátelský mač. Výstava Design Match je o přátelském utkání nápadů a inspirací, je arénou konfrontace různých pojetí jednotlivých dějinných atributů. Umění ale není sport, Design Match zůstává bez vítězů – je přehlídkou, výstavou tvůrčích procesů studentů i profesionálů čtyř sousedících zemí.

Pro Design Match 2008 hledáme práce profesionálů i studentů na vysoké úrovni zpracování. Příslušnost k soutěžící zemi (Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko) určuje vaše národnost.

Pokud se přihlásíte, vaše práce bude zařazena do kurátorského výběru výstavy. O Vaší případné účasti budete informováni začátkem prosince 2007. Následně – tedy do poloviny prosince 2007 vybrané designéry požádáme o dodání podkladů pro výstavu. Samotný exponát je třeba odevzdat na konci února 2008. Upozorňujeme, že exponáty budou putovat s výstavou rok a nelze je z expozice předčasně vyjmout, byla by narušena koncepce celé výstavy. Pro výběr prací jsou jedinými kritérii kvalita díla a řádné splnění podmínek.

Uzávěrka přihlášení práce pro výstavu Design Match je 10.12. 2007.

Jak se přihlásit?

Design:
Přihlaste se přímo do „impulsu“, ke kterému vaše práce tématicky patří. Ve formuláři vyplňte údaje o práci a přiložte skici, vizualizace či fotografie práce. Prototyp či výrobek nemusí být v době odeslání  přihlášky hotov. Odevzdání samotného exponátu je na konci února 2008. Do expozice nebudou přijímány k vystavení sádrové modely, nebo modely ve zmenšením měřítku. Exponáty musejí být plně funkční a vystavitelné na soklu o půdoryse 1x1m.

Móda:
Pro výstavu hledáme oděvy, doplňky či šperky, které tvoří kolekce. Jedna kolekce bude prezentována pěti fotografiemi. Ve formuláři vyplňte údaje o práci a přiložte skici či fotografie práce. Odevzdání profesionálních fotografií kolekce pro přípravu prezentace a katalogu je v prosinci 2007.

Grafika:
Pro výstavu hledáme knihy, vizuály firem, měst apod.
Ve formuláři vyplňte údaje o práci a přiložte návrhy či fotografie práce. Odevzdání profesionálních fotografií a tiskových podkladů pro přípravu prezentace a katalogu je v prosinci 2007. V případě knih bude jeden výtisk knihy přímo v expozici pro listování návštěvníky.

Přihlásit se lze zde na webu www.designmatch.cz  přes elektronický formulář. Ve formuláři autor přihlašované práce vyplní kontaktní údaje, údaje o přihlašované práci a přiloží tři fotografie pro kurátorský výběr výstavy.

Podmínky účasti:
Autor musí být občanem České republiky nebo Slovenska, Maďarska či Rakouska. Do výběrového řízení se přihlašuje autor osobně. Přihlašovaná práce nesmí být staršího data vzniku než roku 2005. Podmínkou postupu k výběru prací je zaslaný popisný text exponátu (250 – 400 znaků) a přiložené tři náhledy prací – fotografie, vizualizace či skici v požadovaném formátu. Přihlášením díla se zavazujete k tomu, že (v případě vybrání vašeho díla pro výstavu Design Match 2008) poskytujete tento exponát do všech výstavních síní a zapůjčujete jej na celou dobu trvání výstavy, která se odhaduje přibližně jeden rok. 

Fanděte designu!

Pro více informací pište na marketa.slomkova@czechdesign.cz.

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/design-match-2008-prihlaska.html

23.11.07