Článek

Obce se mohou přihlásit k bezplatnému vizuálnímu systému

Reálné možnosti grafických motivů pro využití ve vizuální komunikaci měst a obcí je velmi omezené. Dokládají to existující realizace. Přestože se jedná o mnohdy velmi kvalitní a profesionální práce, využívají stále se opakující motivy heraldických znaků, vlnek jako zjednodušených řek či kopců, geometrických tvarů často v červené barvě či opakujících se stylizací kostelů a dalších těžko rozlišitelných budov.

Taková situace nastává již při počtu desítek měst v Česku, případně stovek měst v Evropě. Bezpochyby existují výjimky z tohoto pravidla vysoce zdařilé i výjimky méně zdařilé. Kromě velkých měst se podobná situace týká i drobnějších obcí, které jsou významnými cíli turistů. V takovém případě jejich komunikace přesahuje regionální význam, lze hovořit o destinačních značkách. Tam všude má smysl usilovat o originální vizuální styl. A to i přes zmíněné komplikace.

Vedle nich jsou tisíce drobných obcí, jejichž starostové a obecní úřady potřebují kvalitně komunikovat se svými občany, případně s přespolními. Chtějí prezentovat úspěchy svých radnic, propagovat kulturní i politické události nebo kultivovat veřejný prostor. Takových je z celkového počtu přibližně 6500 obcí v České republice většina. Vybudovat vizuální styl pro každou z těchto obcí, tak aby byl skutečně originální, je nemožné. Navíc cena grafického manuálu pro města se počítá ve stovkách tisíc korun. To by byl pro občany drobných obcí neobhajitelný výdaj. Proto nově vznikl univerzální vizuální systém Jaroves.

Za univerzálním vizuálním systémem Jaroves stojí osobní iniciativa českého grafického designéra Zdeňka Sládka a jeho grafického studia: „O designu se hodně mluví. Já jsem chtěl raději něco udělat. Vytvořil jsem se svými kolegy design a ten teď dávám k dispozici.“ Starostové z Česka ale i jiných zemí získají design jednoduše. Stačí, když vyplní a odešlou jednoduchou přihlášku. Systém stojí na písmu Lato polských autorů. Se svými kolegy, spoluautory systému ho připravili jako svůj příspěvek vizuální kultuře v Česku i v Evropě.

Systém Jaroves, jeho prvky a šablony, jsou pro všechny obce a města je k dispozici bezplatně. Systém je snadno přijatelný, protože neobsahuje žádné kontroverzní designové prvky. Je velmi variabilní, obsahuje řadu šablon. Obsahuje šablony pro marketingové tiskoviny, pro kancelářské tiskoviny, pro orientační a příjezdové systémy, pro prezentace, pro zákazové a příkazové cedulky apod. Další dílčí šablony budou záhy přibývat. První použití univerzálního systému Jaroves probíhá v obci Staré Bříště na Vysočině, kde je starostou Ing. Mgr. Václav Honzl.

Základem systému je univerzální symbol pro obec. Vnitřní čtverec symbolizuje střed, centrum obce. Představovat si můžete náves či centrální náměstí, nebo i volené představitele obce s radnicí, nejlépe si ale představte spojující myšlenku místa, genia loci. Vnější kruh symbolizuje samotnou obec v jejím původním významu lidského společenství. Zdeněk Sládek k tomu dodává: „Kontroverzní design by způsobil jistě mnoho rozruchu v kruzích designérů. Mým cílem bylo ale vytvořit systém, který bude snadno přijatelný řadovým divákem a zároveň se bude velmi snadno adaptovat. Potom má šanci pozvednout vizuální kulturu obcí a vůbec.“

Systém je k dispozici v šesti populárních barvách, aby ho bylo možné snadno přizpůsobit třeba heraldické tradici obce. Obsahuje další grafické prvky. Plošné grafické rastry, které symbolizují univerzální krajinu. Systém je tak vhodný pro obce z jakéhokoliv krajinného prostředí. Obsahuje ikony obvyklých cílů, jako jsou zastávky vlaku či autobusu, hrady, zámky, rozhledny a mnoho dalších. Pro systém vznikla také nová grafická interpretace malého státního znaku, který je optimalizován pro používání v malých rozměrech.

Pro zařazení obce do systému Jaroves stačí, když zástupci obce stáhnou přihlášku, ta je dostupná na www.jaroves.cz. Tu vyplní, vyberou barevnou variantu a podepsanou ji odešlou zpět autorům. Obec obdrží potvrzení a odkaz na stažení všech šablon v profesionálních souborových formátech. Ty může libovolně stahovat a používat navždy bezplatně. Podmínky používání jsou velmi benevolentní. Implementaci designu může obec provést svépomocí či pomocí lokálního grafika. Obce mohou ale pro implementaci designu zvolit také samotné autory systému.

Ukázky

Zdroj a foto:  jaroves.cz, Studio Protein