„Viditelné hodnoty. Visible values.“

Design Herynek je studio založené roku 2002 a je zaměřené hlavně na vývoj značky, vizuální identity a stylu. Usilujeme o to, přinést originální a funkční koncept, který svým řešením poskytne výhodu. Naší snahou je oslovit každého, jehož cílem je prosazení a zhodnocení pomocí kvalitního a promyšleného designu.

Pomáháme vám v rozvoji a růstu. Mnoho našich realizovaných projektů má již svou dlouhou historii. Některé z nich jsou natolik úspěšné, že se proměnily z původně virtuálního pojmu ve skutečné, často měřitelné a viditelné hodnoty.


  Telefon:  +420 777 550 506
  Adresa:  Mlýnská 938/4, 772 00 Olomouc
  Web: www.herynek.com
  Instagram