Článek

České Budějovice nabízí 30 tisíc za logo k 750. výročí založení města

České BudějoviceČeské Budějovice nabízí 30 tisíc za logo k 750. výročí založení města

Rada města České Budějovice vyhlásila dvoukolovou veřejnou soutěž, jejímž předmětem je vytvoření návrhu loga k výročí 750 let založení města České Budějovice. Vítězný návrh bude odměněn částkou 30 000 Kč a návrhy, které postoupí do druhého kola 5000 Kč. Uzávěrka přihlášek je 3. března 2014.

Přemysl Otakar II. založil České Budějovice v roce 1265

České Budějovice jsou statutární město a správní a kulturní metropole Jihočeského kraje. V roce 2011 zde žilo téměř 94 tisíc obyvatel. Leží v Českobudějovické pánvi na soutoku řek Vltava a Malše a nachází se v nich řada historických památek a muzeí. Pro ně a blízkost dalších historicky cenných míst (Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, Zlatá Koruna, Vyšší Brod, Třeboň atd.) jsou častým cílem turistů. Ve městě sídlí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a biskup římskokatolické českobudějovické diecéze. V celé českobudějovické aglomeraci s přilehlými obcemi a městy žije okolo 120 tisíc obyvatel.

České Budějovice nechal založit český král Přemysl Otakar II. v roce 1265; lokaci a projekci města provedl králův rytíř Hirzo. Nové královské město mělo představovat doposud chybějící základnu královské moci v jižních Čechách a být protiváhou moci Vítkovců (resp. Rožmberků). Tento účel po většinu času zdatně plnilo, což bylo důvodem několikasetletého nepřátelství mezi těmito dvěma „lokálními mocnostmi“, které pouze v průběhu husitských válek potlačil společný mocný nepřítel – husité.

Významnou událostí roku 2015 bude 750. výročí od založení Českých Budějovic. Úctyhodné jubileum se ponese atypicky, a to ve znamení celoročních oslav, které by měly být důstojnou, hrdou a radostnou připomínkou určenou nejen pro patrioty, ale pro všechny místní i přespolní.

(zdroj: wikipedia.org)

-
Současné logo. Zdroj: c-budejovice.cz

Návrh loga k výročí 750 let založení města

Předmětem této otevřené neanonymní dvoukolové soutěže je vytvoření návrhu loga k výročí 750 let založení města České Budějovice. Logo by mělo reflektovat město České Budějovice jako centrum jižních Čech, a to s ohledem na jeho 750. výročí. Symbolika „750“ je žádoucí. Autor se ve svém návrhu může také zabývat vzájemnou interakcí historie – současnost. Soutěž je otevřena pro širokou odbornou i laickou veřejnost.

V prvním kole soutěžící odevzdá svůj návrh loga a logotypu jako nehmotný výsledek své činnosti zachycený vhodnou formou. Soutěžící může podat maximálně jeden návrh. Součástí předloženého návrhu bude vyplněná přihláška. Součástí návrhu bude také písemné představení a popsání předloženého loga a logotypu včetně vysvětlení symboliky návrhu ve vztahu k výročí založení města.

Návrhy mohou uchazeči doručit do 3. 3. 2014 do 10:00 hodin. Hodnocení předložených návrhů v 1. a ve 2. kole soutěže provede Rada města České Budějovice.

Těm uchazečům, kteří postoupili do druhého kola soutěže, bude po skončení soutěže vyplaceno skicovné ve výši 5 000 Kč. Soutěžícímu, jehož návrh bude návrhem vítězným, bude vyplacen po uzavření licenční smlouvy autorský honorář ve výši 30 000 Kč.

Dalším radou schváleným záměrem je soutěž o návrh příležitostní medaile. „Tradičně se tu zpracovávalo a mincovalo stříbro, které bylo těženo v nedalekých dolech u Rudolfova. Mincovna v Budějovicích fungovala až do roku 1611, kdy zanikla v souvislosti s vpádem pasovských vojsk a posledními velkými ražbami byly stříbrné tolary Rudolfa II., a tak chceme, aby byly i pamětní medaile stříbrné,“ dodává primátor Juraj Thoma.

Podrobné podmínky najdete na stránkách města.

 

Používané symboly města

-
Městská vlajka. Zdroj: c-budejovice.cz

-
Městský znak. Zdroj: c-budejovice.cz

-
Městská pečeť. Zdroj: c-budejovice.cz

Zdroj textu a úvodního obrázku: c-budejovice.cz

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/ceske-budejovice-750-logo.html

20.02.14