Článek

Aktualizováno: Ministerstvo školství chce od studentů nové logo, nabízí 5 000 kč

MSMTAktualizováno: Ministerstvo školství chce od studentů nové logo, nabízí 5 000 kč

Ještě ani neutichly diskuze kolem nového loga Besip, a už je se objevuje další téma, které pravděpodobně rozvíří další debaty. Ministerstvo školství hledá nové logo. Činí tak formou veřejné soutěže, která je však omezena pouze na studenty. Odměnou jim má být 5 000 Kč. Je to správný přístup? Myslíte si, že může student poskytnout stejný servis a kvalitu jako profesionální studio? Zeptali jsme se přímo na ministerstvu a nově si také můžete přečíst vyjádření zástupce Unie grafického designu.

Trochu to vypadá, jako by ministři za Věci veřejné měli jako jednu z priorit změnu vizuálních stylů organizací pod ně spadajících. Ministerstvo dopravy v minulých dnech představilo nové logo Besip, které zadalo agentuře Candoo, a Ministerstvo školství nyní vypisuje soutěž na logo samotného ministertva.

Zadání soutěže

Níže zveřejňujeme jen některé pasáže ze zadání. Kompletní zadání naleznete na webu Ministerstva školství.

Návrh by měl obsahovat:

1. zkratku názvu ministerstva (tedy písmena „MŠMT“) nebo celý název Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;

2. grafický prvek, který se stane „značkou“ ministerstva a který bude možné v budoucnu používat samostatně, bez zkratky a názvu ministerstva;

3. černobílé a barevné provedení (celé logo by mělo obsahovat v ideálním případě maximálně 3 různé barvy);

4. zajištění možnosti aplikace ve formě elektronické (požadovaný formát je .jpg, .eps, .ai, v křivkách) i tiskové.

Podmínky soutěže:

• Soutěž je určena zejména pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol s uměleckým, designovým a výtvarným zaměřením. Studenti jiných typů škol se soutěže mohou zúčastnit také, návrhy dalších fyzických a právnických osob budou z tohoto výběrového řízení vyloučeny.

• Návrhy včetně cenové nabídky na rozpracování konceptu grafické značky MŠMT musí být zaslány v elektronické podobě emailem označeným v předmětu jako SOUTĚŽ – LOGO do 28. února 2011 na adresu martin.korych@msmt.cz .

• Autor vítězného návrhu bude odměněn finanční částkou 5 000 Kč.

• Došlé návrhy vyhodnotí komise složená z odborníků na PR, design a další odvětví.

• Autor vítězného návrhu bude informován do tří týdnů od termínu dodání soutěžního návrhu.

• Odměna za zpracování vítězného návrhu zahrnuje i právo k používání loga na veřejnosti.

• Skicovné pro ostatní došlé návrhy se v rámci této soutěže neposkytuje.

• MŠMT si vyhrazuje právo toto výběrové řízení v jeho průběhu zrušit.

 

Co na to ministerstvo? Jde o prestiž, ne o peníze.

Z odboru vnějších vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nám na několik otázek odpověděl Martin Korych.

Proč se vaše ministerstvo rozhodlo vypsat soutěž na nové logo?

Současné logo je graficky zastaralé, a zejména se nejedná o grafický symbol, jak je u logotypů běžné, ale spíše o přepis zkratky názvu ministerstva. Tato koncepce není z hlediska identity subjektu příliš vhodná ani účinná. Současné logo navíc není nijak chráněno např. u Úřadu průmyslového vlastnictví atd.

 

Proč je soutěž omezena pouze na studenty?

Tímto způsobem chceme motivovat studenty, aby uplatnili své teoretické znalosti a zkušenosti ze studia. Jelikož jsme ministerstvem školství, přišlo nám logické, že právě studenti by se na logu našeho resortu mohli podílet. V ČR má navíc vzdělávání v této oblasti dlouhou tradici a české školy vychovávají přední odborníky na grafiku a výtvarné umění.

 

Myslíte si, že vám student může poskytnout odpovídající servis a podporu při tvorbě celého vizuálního stylu?

Zcela jistě. Úkolem bude spíše navrhnout logo a na tvorbě jeho manuálu se podílet – spolupracovat s našimi interními odborníky a případně s agenturou, která jej bude zpracovávat. I to je pro studenta získáváním praktických zkušeností.

 

Považujete odměnu 5.000 Kč za odpovídající?

Odměna není nijak závratná, vycházíme spíše z toho, že vytvořit logo pro ministerstvo je svým způsobem prestižní záležitost, která se v portfoliu studenta bude velmi dobře vyjímat.

 

V poslední době se dost diskutuje o jednotném vizuálním stylu ministerstev, podobně jako to má například Německo. Jaký na to máte názor?

Na MŠMT například neexistuje žádná koncepce korporátní identity. Neexistují jednotné hlavičkové papíry, šablony na vizitky, podpisy v emailech apod.
Pokud myslíte vizuální styl jednotlivých ministerstev jako samostatných subjektů, nedomnívám se, že je to šťastná volba. Jiná věc je, pokud by bylo přistoupeno k harmonizaci jednotlivých rezortů tak, aby byly jednotlivé styly v souladu a například barevně odlišené, aby vzájemně nesplývaly apod.

 

Kdo bude v komisi, která bude loga hodnotit?

Zatím jednáme s jednotlivými osobnostmi, které mají dlouholeté zkušenosti s prací v PR, marketingu i v grafické branži. Konkrétní jména zatím nechceme prozrazovat.

 

Slyšel jste už o profesní ogranizaci Unii grafického designu a jejich doporučení ohledně vypisování podobných soutěží?

Ano, částečně bylo z doporučení vycházeno i při přípravě našeho zadání, ale vše bylo velmi zjednodušeno už proto, že do soutěže se mohou přihlásit i studenti „neuměleckých“ škol, kteří mají grafiku třeba jen jako koníčka.

Díky za rozhovor…

 

Studenti, jdete do toho?

Těžko říct, pro kolik studentů budou výše zmíněné podmínky motivující a kolik se jich nakonec do soutěže přihlásí.

Když pominu výši odměny a neznámou komisi, která bude výsledné práce hodnotit, pak omezení pouze na studenty mi přijde trochu diskriminující, zvláště pokud se jedná o státní zakázku.

Osobně mám za to, že klientovi by mělo jít primárně o to, aby získal profesionálně zpracované dílo a omezovat vůbec samotnou účast v soutěži věkem, školou, barvou kůže či velikostí bot je mi nějak proti srsti.

A co vy, studenti? Vrhnete se do této soutěže?

Aktualizováno 4. 2. 2011

Co na to Unie grafického designu?

Situace jako šitá pro oborovou organizaci, jakou je Unie grafického designu. Co na to říká její tiskový mluvčí Ondřej Kafka?

„Podle Unie grafického designu podmínky soutěže na logo MŠMT znevažují grafický design. Zkušenosti z minulosti nás přesvědčují, že takto vypsané soutěže nevedou ke kvalitnímu výsledku. Rozsáhlý projekt CI (logo jen jednou z jeho částí, od jeho kvality se ale celý vizuální styl odvíjí) pro významný subjekt státní správy je vysoce odbornou a složitou disciplínou, kterou by měli za adekvátních finančních podmínek řešit profesionálové se zkušenostmi v tomto oboru (ti by měli být také v komisi vybírající nejlepší řešení). Unie proto zaslala panu ministrovi dopis, ve kterém vyjádřila své znepokojení a nabídla spolupráci při zorganizování důstojné a smysluplné soutěže. Odpověď očekáváme.“

 

Martin Kalda

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/ministerstvo-skolstvi-logo.html

04.02.11