Článek

Z crowdsourcingu na novou identitu Louskáčka vzešlo 18 plakátů. Máme je všechny.

Ocenění Louskáček nemusíme v komunitě designu a reklamy moc představovat. Identitu aktuálního ročníku, jehož výsledky budou vyhlášeny 21. března v Rudolfinu, má na svědomí designové a komunikační studio Touch Branding. Myšlenka, na které celý koncept stojí, se nazývá Crowdsourcing. V praxi to znamená, že určitý úkol je zadán skupině lidí, která se nezávisle na sobě podílí na realizaci výsledné práce.

-
Martin Kolerus, Aleš Mička, zdroj: adc-czech.cz

Osloveni byli členové ADC, studia i designéři

V tomto konkrétním případě byli osloveni jak členové českého Art Directors Clubu (ADC), tak mladí designéři a grafická studia jako například Anymade, Colmo, Mutanta, VeryPopular nebo TyDva. Cílem zadání bylo vytvořit různorodou sérii arworků, jejichž spojovacím prvkem je logo ADC.

Obsahově, ideově či stylově nebylo zadání nijak omezeno—šlo využít jakýkoliv výrazový prostředek užívaný ve vizuální komunikaci—obraz, fotografii, text, písmo a zvolit jakoukoliv „message“. Jediné formální omezení bylo zachovat typografii a obrys loga tak, aby byla zřejmá souvislost všech artworků v sérii.

-
Martin Málek, zdroj: adc-czech.cz

Cílem bylo zapojit tvůrce ze světa reklamy i designu

„Naším cílem bylo zapojit tvůrce různého zaměření i různých generací jak ze světa reklamy, tak i designu a nerespektovat tradiční rozdělení na tyto dvě branže, které je u nás tak tradiční (a krátkozraké). Podle nás je design pouze jeden, buď dobrý nebo špatný. V České republice je řada výborných vizuálních tvůrců a my věříme, že tento netradiční projekt jim poskytuje zajímavou možnost dát o sobě vědět a zároveň porovnat svoji práci s ostatními“, dodává Aleš Mička z Touch Branding.

Výsledkem je kolekce zhruba dvaceti artworků, které slouží k prezentaci cen Louskáček 2013 a které můžete vidět poprvé právě zde.

Přečtěte si také:
Podívejte se na nejlepší české reklamy v netradiční ilustrované ročence Louskáčku

Další návrhy

-
Roman Baigouzov, zdroj: adc-czech.cz

-
Jaromír Hárovník, zdroj: adc-czech.cz

-
Jirka Ginger Langpaul, zdroj: adc-czech.cz

-
Eugen Finkei (Kaspen/Jung v. Matt), zdroj: adc-czech.cz

-
Lumír Kajnar, zdroj: adc-czech.cz

-
Miroslav Roubíček (Colmo), zdroj: adc-czech.cz

-
Jakub Samek, Jaromír Skácel, Richard Rozhoň (Mütanta), zdroj: adc-czech.cz

-
Jakub Samek, Jaromír Skácel, Richard Rozhoň (Mütanta), zdroj: adc-czech.cz

-
Jakub Samek, Jaromír Skácel, Richard Rozhoň (Mütanta), zdroj: adc-czech.cz

-
Jakub Antoš, Aleš Bělohlávek, zdroj: adc-czech.cz

-
Martin Kolerus, Aleš Mička, zdroj: adc-czech.cz

-
Martin Kolerus, Aleš Mička, zdroj: adc-czech.cz

-
Martin Kolerus, Aleš Mička, zdroj: adc-czech.cz

-
Anymade studio, zdroj: adc-czech.cz

-
Helena Jiskrová, Tomáš Cikán (TyDva), zdroj: adc-czech.cz

-
Helena Jiskrová, Tomáš Cikán (TyDva), zdroj: adc-czech.cz

Design portal

https://www.designportal.cz/graficky_design/louskacek-2013-crowdsourcing.html

11.02.13