Článek

Interaktivní učebnice FyzikAr 7 Vítka Škopa kombinuje augmentovanou realitu s papírem

Vít Škop

Učebnice s názvem FyzikAr 7 je nový typ učebnice, která kombinuje digitální augmentovanou realitu s klasickou prací na papíru. Vznikla jako diplomová práce studenta UMPRUM, Vítka Škopa, ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Společností pro kreativitu ve vzdělávání a umělecko-technologickým studiem VR_MUSASHI.

„47 animací doplněných o texty, otázky a úkoly pracuje s příklady z reálného života.“

Zásadní pro úspěšnou výuku je chuť učit se a považovat látku za zajímavou. Výzkumy ohledně paměti a učení se dovednostem předpokládají, že schopnost něčemu porozumět záleží hlavně na koncentraci a soustředění, ta přímo souvisí s množstvím dopaminu, který pomáhá kontrolovat mozkový systém odměn a potěšení. Jednoduše řečeno, pokud se během školní hodiny o látce bavíme, budeme si ji taky lépe pamatovat. Interaktivita je v tomto ohledu zásadní, děti vidí, jak se jednotlivé úlohy plní, ale zůstává jim možnost si další příklady domyslet, nebo zinscenovat.

Důležitým stavebním kamenem učebnice FyzikAr 7 je pohyb – možnost sledovat a učit se. Zatímco informace v tištěných knihách jsou statické, animace ve FyzikAři 7 jsou dynamické. V úlohách někdy vidíte paralelně i dva procesy najednou, které se navzájem ovlivňují. Ve fyzice je to například zákon akce a reakce.

Interaktivní učebnice získala třetí místo na Designbloku v rámci Diploma Selection a k vidění byla i na London Design Festivalu. Aktuálně bude od pondělí 18. lisopadu 2019 vystavena na Akademii věd v rámci týdne vědy a techniky. Poté také na konferenci v indickém Bengaluru – Bengalurubydesign a DesignUp. V lednu se pak podívá za velkou louži na veletrh CES v LasVegas.

Interaktivní učebnice FyzikAr 7 je první knihou vznikajícího startupu vividbooks. V příštím roce je v plánu FyzikAr 8.

Explikace

Vít Škop

„Díky interaktivní učebnici se žáci seznamují s fyzikálními tématy prostřednictvím augmentované reality zábavnou a hravou formou. Jednotlivé úlohy představují postavy a situace – jako například golfista ve vesmíru, jogín, spřežení psů či známá Archimédova vana. Žáci jsou tak vedeni k praktickému zamyšlení a snazšímu zapamatování látky. Mimo to je aplikace s pracovními listy koncipovaná tak, aby rozvíjela digitální gramotnost a kreativitu.

Ukázky

Další informace o učebnici najdete na webu Vividbooks.

Další práce Vítka Škopa

Výstava jakou „svět neviděl“ — Czech Innovation Expo ožívá v rozšířené a virtuální realitě

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zdroj a foto: vividbooks.cz