Článek

Grafika z 214 758 kosočtverců na fasádě výrobní haly Hauk od Graphite Studia

Po rozsáhlém požáru v roce 2020 musela být stržena přádelna Viléma Pellyho v Polici nad Metují. Na jejím místě vznikla nová výrobní hala společnosti HAUK. Vedení firmy oslovilo Graphite Studio s úkolem dát rozsáhlé nové utilitární fasádě výrobní haly lidské měřítko. Výsledkem je 538 potištěných dílů složených z z 214 758 kosočtverců na ploše 1 320 m².

Realizace celé zakázky představovala 9 měsíců, od prvotních návrhů, přes zpracování tiskových dat, potisk desek v Rakousku, formátování jednotlivých dílů a jejich montáž na stavbě.

„Designu fasády je velmi kladně hodnocen veřejností. Nový vzhled budovy vnímán jako moderní a jedinečný, noční nasvícení dodává přírodnímu motivu další rozměr.“
 Petr Hauk, jednatel společnosti Hauk

Explikace

Tomáš Buble, art director Graphite Studio

„Klient si přál vyhnout se v návrhu historickým reminiscencím a kašírování reality. Zadáním bylo promítnout do grafiky význam lokality. V protikladu k průmyslovému charakteru objektu jsme jako předlohu návrhu zvolili přírodní krajinné prvky charakteristické pro okolí Police nad Metují, tedy především CHKO Broumovské stěny. Jednotlivé známé skalní útvary tohoto skalního hřbetu tvoří rámec grafického návrhu, doplněný o stylizované stromy a zvířata.

Prvotní představou zadavatele byla aplikace realistických fotografií. Design, který jsme navrhli nakonec vedl k méně doslovné interpretaci přírodních a krajinných prvků. Celá grafika je složena z 214 758 kosočtverců uspořádaných v pravidelném rastru. Tyto ostré tvary odkazují k logu společnosti HAUK a také k charakteru výroby – obrábění a tvarování kovů a plastů, dílů pro automobilový průmysl. Grafika je podložena texturou monolitického betonu.“

Tým:

  • Koncept: Tomáš Buble, art director
  • Design: Klára Maršíčková, Romana Uhříčková, designer
  • Spolupráce: Erika Cardová, Mariia Reshetova, designer
    Mona Bublová, produkce

Ukázky

Další práce studia:

GasNet

Reda

Zdroj a foto: graphitestudio.cz