Článek

Autory vizuálního stylu bienále grafického designu Brno 2018 jsou Matěj Činčera a Jan Kloss

Vizuální styl připravovaného 28. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2018 je prací Matěje Činčery a Jana Klosse z kurátorského týmu OKOLO. Ve svém návrhu se zaměřují především na jednoduché sdělení informací o akci a s grafickým designem pracují v jeho esenciální formě. Na rozdíl od předchozích ročníků, které bývaly zpravidla propagovány skrze nejrůznější formální hry a jen výjimečně komunikovaly samotný obsah, chápou vlastní přístup spíš jako službu právě obsahu a konkrétní náplni bienále.

Propagační výstupy jsou sestaveny z fotografií v různě pojatých kompozicích, doplněných o krátké popisky, čímž tvoří jasné sdělení o obsahu jednotlivých výstav či hostech sympozia.

Divák je při pohledu na pozvánku nebo plakát bezprostředně konfrontován s náplní samotné přehlídky a, aniž by předem četl program, získává konkrétní představu o tom, co jej na 28. ročníku mezinárodního bienále grafického designu Brno 2018 čeká.

„V grafickém řešení připravovaného bienále jsme se rozhodli pracovat výhradně s písmy typografa Františka Štorma, který na předchozím ročníku získal ocenění za celoživotní přínos pro obor a na tom nadcházejícím bude mít vlastní výstavu,“ říká Matěj Činčera. „Tím pádem už propagace bienále bude mimo jiné taková výstava sama o sobě, trochu skrytá prezentace Štormovy práce,“ doplňuje ho Jan Kloss.

Vizuální styl 28. brněnského bienále se snaží nebýt statický, ale reagovat dle potřeby na rozdílné požadavky a účely jednotlivých výstupů. Jedná se spíš o určitý systém, který se upravuje na základě toho, co je v daný čas aktuální a co je potřeba výrazněji propagovat. Nejprve může motivovat k přihlášení do soutěže, posléze k účasti na zahájení výstavy či sympoziu a konečně k návštěvě konkrétní výstavy či doprovodné akce.

Toto řešení symbolizuje celou koncepci připravovaného ročníku, který by měl být podle jeho autorů otevřenější větší šíři zájmů bez konkrétního svazujícího média či tématu.

Ukázky vizuálního stylu

Zdroj a foto: moravska-galerie.cz