Článek

Značka podle vzoru město. Ohlédnutí za Designers Mixerem s Mirkem Roubíčkem

17. září proběhla v pražském CAMPu pod rouškami stovky účastníků mini konference na téma identity měst v rámci platformy Designers Mixer s ambasadorem Mirkem Roubíčkem v čele. Věnovala se přesně tomu, co je Design portálu blízké, a proto se podívejme ještě na akci zpětně.

Kam se identita měst za posledních pár let posunula? Je důležité pro město logo nebo spíš marketingová komunikace? Kde se láme poměr cena vs výkon a kdy se investice do kvalitní komunikace městu vyplatí? Proč v některých případech nemá smysl investovat do značky města? A jak si takovou zakázku spočítat na straně tvůrce?

Všechny tyto a mnohá další témata řešili v rámci Designers Mixeru Mirek Roubíček, Michaela Holubec Birtusová z Czechdesignu a také panelisté ve vysoce odborné diskuzi na závěr Mixeru. Hlavním řečníkem byl právě Mirek Roubíček, který tvoří společně s Markétou Hanzalovou kreativní dvojici studia Colmo a kteří mají na svém kontě nejen několik značek měst, ale oba znají problematiku identity měst i ze strany porotce soutěží. Ve své prezentaci zmapoval situaci v České republice, jaké jsou současné trendy v tvorbě městských značek a identit a věnoval se i důležité a často opomíjené marketingové komunikaci. Důležitým faktorem úspěšně fungujících značek je nejen kvalitně formulované zadání, ale i následná implementace. K této části prezentace se přidali i zástupci platforem BrandcloudCzechdesign.

Aby diskuze byla dostatečně přínosná a objektivní, byli přizváni nejen designéři Mirek RoubíčekAleš Najbrt, ale i zastupitelé města Kadaně, pánové Jan LosenickýPetr Liebscher, a také opoziční zastupitel Nymburka, pan Jan Ritter. Plejádu odborníků pak doplnila první dáma českého designu, ředitelka Czechdesignu Jana Vinšová. Panelisté diskutovali nejen o identitě měst a jejich komunikaci směrem k veřejnosti, ale i o tom, jaká je hodnota značek, lidské práce a duševního vlastnictví, a jak moc konzistentní a chytrý design jako takový pomáhá městům a státním institucím s komunikací, ale i dlouhodobými úsporami. Zastupitelé měst nabídli i svůj názor a zkušenosti ze strany zadavatele a veřejnosti, které jsou minimálně v případě Kadaně a Nymburka vesměs pozitivní. I díky skvělé spolupráci autorů s celým organismem městských organizací tyto identity žijí, rozvíjejí se a jsou plnohodnotnou součástí běžného života ve městě.

Samostatným tématem byla nejednotnost a nesrozumitelnost vizuální komunikace městských částí, organizací, služeb a spolků hlavního města Prahy. Na případové studii Vídně, která byla donedávna v obdobné situaci, Mirek Roubíček ilustroval, že i velké metropole mohou mít v tomto ohledu řešení pro sjednocení mnoha značek v jeden harmonický celek. Příklad Vídně by tak mohl sloužit nejen jako vzor ucelené komunikace, ale především metodiky úspěšné implementace.

Téma sjednocení komunikace se přesunulo i v širším měřítku na Českou republiku. Samostatný blok o identitě České republiky vedla Michaela Holubec Birtusová z platformy Czechdesign, která se tomuto tématu dlouhodobě věnuje. V následné debatě se diskutéři shodli na potřebě vytvoření odborných týmů a ve spolupráci se státní správou i vizi, která bude podkladem pro budoucí komunikační koncept.

Czechdesign se navíc detailně podíval na proces pořádání, zadávání, realizaci a hlavně i dotahování implementace výběrových řízení a soutěží na loga měst a státních institucí. Ostatně, právě tato platforma v tomto ohledu hraje u nás prim jako garant kvality a má oběma stranám co nabídnout.

Z akce vznikne i video sestřih, který bude dostupný všem aktivním účastníkům v samostatném účtu na BrandCloudu.

Designers Mixer je nezávislá platforma setkávání designérů nad různorodými tématy, které organizuje a zaštiťuje BrandCloud několikrát do roka. Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, další Mixer se bude konat 1. 12. v Goethe Institutu a jeho nosným tématem bude content. Sledujte sociální sítě BrandCloudu, kde se pravidelně objevují informace i samostatné události Designers Mixeru.

Autor: Alice Brádková, BrandCloud
Foto: Lukáš Hamáček