Článek

Vzniklo nové sdružení na podporu českého designu: CZECH SELECTION – DESIGN & EXPORT

Czech selectionVzniklo nové sdružení na podporu českého designu: CZECH SELECTION – DESIGN & EXPORT

Koncem loňského roku bylo založeno sdružení CZECH SELECTION – DESIGN & EXPORT a v současné době je v něm sdruženo 12 českých firem věnujících se produktovému designu. Z tiskové zprávy lze vyčíst, že hlavní zájem sdružení je velmi ambiozní, a to vrátit Českou republiku na mapu světového designu. Na to, jak toho chtějí docílit, jsem se zeptal předsedy tohoto sdružení, pana Ambroze. V článku najdete i některé ukázky produktů členů sdružení.

-

Foto: BOHEMIA MACHINE – KOLEKCE OLGOJ CHORCHOJ

CZECH SELECTION – DESIGN & EXPORT zaštiťuje české společnosti zaměřené na výrobu, kvalitní český design a export. Tyto firmy se orientují především na sklo, nábytek, šperky či například hodinky. Sdružení se vygenerovalo z okruhu firem, které se pravidelně účastní zahraničních výstav a veletrhů konaných v prestižních lokalitách, jako je například Londýn, Paříž, New York, Milano či Šanghaj.

Členy sdružení se staly nejen firmy, které mají mnohaletou (až 150 letou) tradici, ale i firmy s daleko novějším datem založení. Stejně tak jsou členy obrovské firmy, jako je firma TON, vedle firem s několika zaměstnanci – např. BELDA FACTORY (i když zrovna tato má 95 let od svého založení).

Hlavním zájmem tohoto sdružení je snaha dostat český design alespoň tam, kde byl například v letech třicátých či letech šedesátých.

-

Foto: ELTON – PRIM CYLINDER

Prezentace českého interiérového designu pod názvem CZECH SELECTION, které proběhly v řadě míst po světě v letech 2009 – 2010 pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, byly  v podstatě inspirativním zdrojem pro založení podobného sdružení. Jednotliví členové podporují mladé talenty z oblasti designu, ale pracují i s osvědčenými tvůrci. Produkty jednotlivých firem jsou pravidelně publikovány nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Nejde tedy  o žádné nováčky na scéně, ale také o žádné zkostnatělé a zakonzervované výrobce. Členové sdružení berou jednoznačně za své vrátit Českou republiku na mapu světového designu. A to jistě není malý cíl, pokud se podíváme na dnes již tak obrovskou světovou konkurenci tvůrců a výrobců.

 

Rozhovor

Na otázky ohledně cílů a fungování sdružení odpovídal předseda Vladimír Ambroz.

-

Dnes již zaniklé Design centrum mělo podobné cíle, jako má vaše sdružení. Chápu správně jeho vznik jako reakci na jeho zrušení?

Naše sdružení nemá a nemůže mít stejné cíle jako Design centrum. To byla vládní instituce, která měla nestranný postoj ve všech oblastech designu. Holým faktem je, že podobná instituce viditelně v ČR chybí. Naše sdružení je zaměřené na určitou oblast a cíle jsou nejen propagační, ale i ekonomické. A to je právě ten zásadní rozdíl mezi institucí financovanou z veřejných peněz a mezi firmou či sdružením financovaným samotnými členy.

 

Jaký máte recept na to, jak „vrátit Českou republiku na mapu světového designu“?

Jednoznačně větší zapojení designerů do přípravy produkce, podporování nových myšlenek, výstavy v zahraničí a společné publikační aktivity. Vše samozřejmě v rámci možností jednotlivých členů sdružení. Je škoda, že v České republice se nenavazuje na tradiční hodnoty a vše se jaksi vždy začíná jakoby na novo. Proto jsme rádi, že máme mezi sebou některé členy s dlouhou tradicí.

 

Všiml jsem si, že se mezi vaše členy řadí pouze společnosti věnující se produktovému designu. To je záměr anebo máte ambice sdružovat i firmy z dalších oblastí designu?

Určitě jen společnosti vyrábějící a produkující hotové výrobky. Ostatní oblasti designu a nejen ty měla propagovat vládní organizace tak, jak je běžným zvykem v celé Evropě. Jsou u nás jistě chválihodné aktivity v propagaci designu pořádané soukromými subjekty, ale směřuji k jisté atomizaci subjektů a jmen.

Jen vládní organizace nebo instituce zajistí nestrannost posuzování, celý záběr výrobků a činností s pojmenováním design. Žádná soukromá firma toto nemůže dělat.

 

Členy vašeho sdružení jsou zatím pouze firmy, stojíte i o jednotlivce, designery?

Ne, členy sdružení jsou pouze firmy se zaměřením na vlastní výrobu a export.

 

Jak se mohou zájemci o členství přihlásit?

Nové členy sdružení vybíráme sami dle toho, čím se zabývají a zda-li zapadají jejich produkty do našeho konceptu. Čili žádný nábor neprobíhá.

 

Jak se díváte na ostatní profesní sdružení v oblasti designu? Chystáte se spolupracovat?

Spolupráci se nebráníme, ale zatím jsme ve fázi dětských krůčků. Momentálně řešíme elementární komunikaci a zaměření. Jde o sdružení subjektů, které mají často rozdílné cíle v ekonomické oblasti či jiný názor.

 

Proč nemá vaše sdružení webové stránky? Čekal bych na nich informace o členství, stanovy, informace o činnosti či prezentace členů.

Se stránkami je trochu potíž, ale je to v řešení. Určitě chceme, aby byly, ale chvilku to vždy trvá.

Díky za rozhovor!

-

Foto: QUBUS DESIGN – DIGI CLOCK

Členové sdružení

A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.
ATEH, s.r.o.
BELDA FACTORY (Belda a spol.)
BOHEMIA MACHINE, s.r.o.
ELTON hodinářská, a.s.
LASVIT, s.r.o.
MARUBI, s.r.o.
MEDUSE DESIGN, s.r.o.
PROCESS CZ, s.r.o.
QUBUS DESIGN STUDIO, s.r.o.
SPACE CZ, s.r.o. / VERREUM
TON, a.s.

Zdroj a fotografie:
CZECH SELECTION – DESIGN & EXPORT

 

Martin Kalda

https://www.designportal.cz/akce-vystavy/czech-selection-design.html

22.02.11