Článek

Výstavami nabité jaro na Prague College a nakouknutí do projektu Underground City XXI

Prague CollegeVýstavami nabité jaro na Prague College a nakouknutí do projektu Underground City XXI

Prague College se připravila na začátek jara s řadou kulturních akcií na které je srdečně zvána i veřejnost. Britská Prague College, partnerská vysoká škola úspěšné Teesside University, poskytuje širokou nabídku bakalářských a magisterských programů na fakultách: School of Business, School of Art & Design a School of IT & Computing. Veškerá výuka  probíhá v anglickém jazyce. Další semestr pro většinu programů se otevírá již 12. dubna 2010.

Kontinuální audiovizuální projekt “OVERLAP”,  kde se všechny umělecké obory v rámci fakulty  School of Art & Design reprezentují společně na jednom poli, přináší návštěvníkům bohatý program. Název “OVERLAP” je příznačný, protože se jeho jednotlivé složky časově i obsahově prolínají.

Prague College

Dále se návštěvníci mohou těšit na výstavy studentských prací, doprovázené audiovizuální a zvukovou performancí, zahrnující interaktivní aplikace, 2D a 3D animace, typografii, web design, ilustrace, piktogramy, loga a další. Zajímavou částí výstavy jsou také soukromá umělecká díla studentů nebo například díla, která vznikla během workshopu projektu Underground City XXI.

Absolventská výstava oboru HND Interactive Media odstartovala OVERLAP již 18. března a je k vidění ve studiu Prague College. Jen pár metrů od hlavní budovy školy na Vinohradech, stejně jako výstava absolventů oboru HND Graphic Design, která následuje hned poté, dne 25. března, v 19.00 hodin.

Za HND Interactive Media vystavují: Jamie Fisher, Miloš Kubačka, Vahe Muradyan a Artur Muradyan a za HND Graphic Design: Sibel Rhea Akyolova, Dmitrij Strapchev, Ye Shuang Jie,  Michaela Ištoková, Polina Tikk a Victoria Denisyuk.

Prague College

Dne 27. března se veřejnost může těšit na projekt „Wavelab“ , zvukovou performanci studentů interaktivích médií , kteří se zároveň 1. dubna představí se živou audiovizuální performancí „Visualize that!“ v nedalekém klubu Pilot na Vinohradech.

Obě absolventské výstavy jsou laděny v duchu geometrických tvarů, interaktivní média vsadila hlavním tématem na Rubikovou kostku a studenti grafiky mají hlavní koncept spojen s mřížkou, což je důležitá součást každého grafického návrhu.

Prague College

Projekt Underground City XXI

Tento projekt probíhá ve spolupráci čtyř evropských zemí.
Prague College je jedním ze čtyř hlavních koordinátorů a poskytuje zázemí pro setkávání partnerů v ČR, dále organizuje workshopy a konference v rámci projektu. Projekt propojuje současné umění, architekturu, nové technologie a výzkum prostřednictvím internetu. Evropská interdisciplinární platforma Underground City XXI má za cíl vytvořit virtuální město inspirované prostory bývalého úhelného dolu v Labině (Chorvatsko). Celý projekt je podporován grantem Evropské unie.
Zajímavé postřehy z tohoto projektu shrnul ve svém článku George Allen:

Prague College
 
George Allen
Underground City XXI

Underground City XXI je tak trochu záhadou, neuspořádanou vizí nekonečných možností. Je to skládanka nedefinovatelné velikosti a rozměrů – taková, jejíž základní struktura nakonec určí formu, a jejíž jednotlivé součásti nakonec určí její funkci.
 
Z prvního seznámení s projektem Underground City jsem odcházel s více otázkami než odpověďmi. Neschopen uspořádat si myšlenky jsem se najednou ocitl zpátky v dětství. Připoutaný ve vozíku jsem nastoupil dobrodružnou jízdu na (nyní už zaniklé) atrakci „Horizons“ v Epcot centru v Orlandu na Floridě. Začínající jako hloubavá vize od Julese Verna a pokračující sérií hypotetických vizí budoucnosti, jízda nutila diváka k zamyšlení nad hranicí mezi snem a skutečností.
 
Nakonec jízda ale každého přinutila vybrat si jednu z velice odlišných vizí budoucnosti, kterou mohl „navštívit“: Kolonizace vesmíru, Osidlování oceánů a Osidlování pouští. Jízda, která se tak mocně dotkla mé dětské představivosti skončila. Vozík se zastavil, bezpečnostní pás se odepnul, já jsem vystoupil a běžel si stoupnout do fronty na další atrakci. V mnoha směrech si i dnes připadám jako to samé dítě. Život je sérií začátků, prostředků a konců. Příliš často jsou naše vzpomínky na minulost, situace v současnosti a naděje do budoucnosti diktovány způsobem, jakým si prostě srovnáme situace do přímé čáry – nalinkujeme si je jednoduše tak, že necháme současnost, aby nás sama posouvala k další sérii začátků, prostředků a konců.

Prague College
 
Underground City XXI je v vír tomto proudu; je to ostrov, cesta, volba. Možná, že energie zhmotněná v tomto projektu vznikla dávno předtím v hlubokých tunelech nebo je možná ozvěnou ducha odhodlaných horníků, kteří riskovali všechno a v roce 1921 vyhlásili nezávislou republiku. Bez ohledu na původ, našla tato energie zhmotnění v srdcích a myslích všech, kteří jsou dnes součástí projektu a určitě ji poznají i ti, kdo se k projektu připojí v budoucnosti.
 
Bez jakýchkoli pochybností, Underground City XXI žije. Stvořen v minulosti, zaměřen na současnost a hledící do budoucnosti bude tento projekt růst a rozvíjet se. Lidé ani myšlenky nejsou statické, takže není překvapivé, že Underground City XXI má nemalé ambice. Nebojí se velikosti své vize ani se nestydí za víru sama v sebe. To platí už teď, kdy je projekt v první fázi tvorby konceptu ve virtuální i reálné podobě. Po dlouhém období, kdy projekt existoval někde na úzké hranici mezi snem a realitou… Underground City XXI konečně ožívá. Postupně se šíří Evropou a brzy se bude vyhřívat na výsluní digitálního nebe kam k sobě bezpochyby přitáhne další a další příznivce.

Prague College

Síla projektu Underground City XXI nespočívá v konceptu jako takovém, ale hlavně v jeho schopnosti se neustále vyvíjet a růst. Od jiných projektů se odlišuje právě tím, že dává prostor myšlenkové rozmanitosti a nenechá se omezovat fixní finální představou o tom, jak by „měl“ vypadat. Představuje pluralismus ve zdravém slova smyslu – živý organismus, multi-uživatelský fenomén, který vyplňuje základní kostru. Kuchyň se dá vždycky zvětšit, když přijde víc kuchařů. Odstartování projektu na Prague College je pro mě důkazem toho, že může skutečně fungovat i jinde a já maximálně věřím v jeho úspěch. Samozřejmě napříč všemi možnými obory. Už nyní projekt svedl dohromady studenty a fakulty různého zaměření a spojil je společným cílem. Jak se tato mezioborová virtuální platforma dále rozvíjí, pomáhá tento cíl naplňovat a rozvíjet. Individuální vyjádření konečně našlo uplatnění v rámci skupinového projektu.

Stejně jako skládanka, i jednotlivé části tohoto rozsáhlého projektu se jednou spojí do konkrétní podoby. Jak bude vypadat, je ale otázkou budoucnosti. Teď je na nás, abychom začali, aby už brzy mohli ostatní pomoc s vytvářením obrazu skládáním jednotlivých kousků dohromady a stát se tak součástí zážitku s názvem Underground City XXI.
 
Více informací naleznete zde:

www.praguecollege.cz
www.tees.ac.uk
student.praguecollege.cz
student.praguecollege.cz/UndergroundCity