Článek

Výstava písma a typografie Prototype 3

Prototype 3Výstava písma a typografie Prototype 3

Prostory foyer brněnského HaDivadla jsou ve dnech 18. září až 1. listopadu propůjčeny výstavě písma a typografie s názvem Prototype 3. Představuje práce studentů ateliéru grafický design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Projekty vzniklé v rámci seminářů písma a typografie posledních tří semestrů dvou akademických let vytvořili posluchači obou programů: bakalářského i magisterského. Předkládané projekty jsou založené na osobnostní kreativitě jednotlivých studentů s použitím písma nejen v jeho informační úloze, ale i jako dekorativního artefaktu, prostředku experimentu, vtipu nebo tvořivé hry.

Prototype 3

Zařazena jsou např. témata: experimentální typografie, absolut typo, typografické novoročenky, písmo hledané v životním prostředí, typoerotika, autorké fonty, kaligrafie a volný asociační projekt Sedmé nebe (z něhož jsou ukázky). Vernisáž výstavy proběhne 18. září v 16 hodin.

Prototype 3

Prototype 3

Prototype 3

Prototype 3

Prototype 3

Prototype 3

Prototype 3

Prototype 3

Prototype 3

Prototype 3

Prototype 3

Prototype 3

Prototype 3

Prototype 3

Design portal

https://www.designportal.cz/akce-vystavy/prototype3-pismo-typografie.html

17.09.09