Článek

Výstava písma a typografie Prototype 3

Prototype 3Výstava písma a typografie Prototype 3

Ráda bych Vás upozornila na právě probíhající rozsáhlou výstavu písma a typografie studentů ateliéru Grafický design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jedná se o projekty vzniklé v rámci seminářů písma a typografie, posledních tří semestrů od čtyř ročníků. Práce představují jak typografické řemeslo – správné používání písma, tak projekty založené na kreativitě s použitím písma jako dekorativního artefaktu. V expozici 12. budovy bývalého areálu továrny Svit je možné shlédnout témata jako např.: typoexperiment, absolut typo, typoeros, typoanimace, typoinstalace, kaligrafii a autorské knihy. Výstava byla prodloužena do 8. 4. 2009 a je otevřena denně od 10 do 17 hod.

Prototype 3

Prototype 3

Prototype 3

Prototype 3

Prototype 3

Prototype 3

M. A. Lenka Baroňová
odb. as. ateliéru grafický design

Design portal

https://www.designportal.cz/akce-vystavy/vystava-prototype-3-zlin.html

02.04.09