Článek

Vyhlášeni vítězové Bienále LOGO 2008

bienale_logo_2008Vyhlášeni vítězové Bienále LOGO 2008

Před několika dny byli vyhlášeni vítězové prvního ročníku mezinárodní soutěže Bienále LOGO 2008. Celkem se Bienále zúčastnilo 35 grafiků ze 6 evropských zemí, kteří přihlásili na 90 prací. Výstava logotypů v Stredoslovenskej galérii v Banské Bystrici potrvá do 23.12.2008.

Dvojrozmerný logotyp – kategória študenti:

Bienále LOGO 2008

1. miesto: logotyp VINDOSTAV,
prihlasovateľ: Martin Lorincz, Slovensko
Logo bolo vytvorené pre stavebnú spoločnosť sprostredkujúcu obsluhu, prenájom a servis žeriavov. Žlto-čierna farebnosť je typická pre stavebný priemysel a oblasť pôsobenia spoločnosti Vindostav s. r. o.

 

Bienále LOGO 2008

2. miesto: logotyp PROTOTYPE 3,
prihlasovateľ: Eugen Finkei, Slovensko
Logo je školskou prácou na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne.

Bienále LOGO 2008

3. miesto: logotyp PAPIERNIK,
prihlasovateľ: Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby Bratislava, Slovensko
Návrh logotypu pre mládežnícku značku.

Dvojrozmerný logotyp – hlavná kategória:

Bienále LOGO 2008

1. miesto: logotyp LEVEL 5,
prihlasovateľ: Roland Torsten Advertising, s. r. o., Slovensko
Spoločnosť LEVEL 5 sa zaoberá ponukou reklamných plôch. Charakteristika loga: Písmo s rovnakou hrúbkou ťahov i s rovnakou šírkovou proporciou a tiež čierna farba boli zvolené, aby nič neodpútavalo pozornosť od ústrednej myšlienky prepojenia písmena „V“ s číslovkou „5“, zároveň dodávajú logu minimalistický charakter. Logo má pôsobiť úderne a presvedčivo.

Bienále LOGO 2008

2. miesto: logotyp FRANCESCO D‘ ASSISI,
prihlasovateľ: Jana Sarno Galdunova, Taliansko
Logo vytvorené pre Sociálnu kooperatívu a Strednú odbornú školu pre postihnutých, so zameraním na Agrokultúru. Ruka s vyletujúcim vtáčaťom – známy symbol spojený so Sv. Františkom z Assisi a ochranou. Sv. František z Assisi je patrónom ekológie – preto použitie zelenej farby, ktorá symbolizuje prirodu.

Bienále LOGO 2008

3. miesto: logotyp MEDIA ONE,
prihlasovateľ: Mgr. Matúš Tkáč — VIALIA, Slovensko
Nové logo viac rokov pôsobiacej PR agentúry. Redizajn identity mal zachovať fi remné farby a poskytnúť typografi cký typ loga vyjadrujúceho kompetentnosť a obsahujúceho emblém použiteľný ako grafi cký prvok samostatne.

Cena Slovenského centra dizajnu:

Bienále LOGO 2008

logotyp ART AFTER DARK,
prihlasovateľ: VONSUNG, Veľká Británia
UMENIE PO ZOTMENÍ je jedinečná príležitosť pre kurátorov, určená na premostenie umeleckých disciplín. Projekty zahŕňajú zvukové, svetelné a videoinštalácie a performatívne umenia na úžasnom novom podujatí v západnom Londýne. Každý večer (spolu 10) je pripravovaný ako samostatné podujatie, ktoré má svoj vlastný život. Tým, že je logo transparentné, prispôsobivé a variabilné, umožňuje nám zachytiť rozmanitý charakter podujatí.

Trojrozmerný a audiovizuálny logotyp:

Nebola udelená žiadna cena.

 

Oceněné diela aj s ich popismi nájdete na úvodnej stránke www.bienale-logo.sk.