Článek

Úspěšný německý typograf a grafický designér Christoph Dunst vystoupí v Praze

DunstÚspěšný německý typograf a grafický designér Christoph Dunst vystoupí v Praze

8. dubna bude v Praze zahájen čtvrtý rok úspěšného přednáškového cyklu de.sign věnovaného současnému grafickému designu. Letošní ročník je zaměřen především na tvorbu písma, a tak se v Praze objeví čtyři respektované osobnosti: Christoph Dunst z Berlína, Jacob Bas z nizozemské písmolijny Underware, Octavio Pardo ze Španělska a izraelský designér Ben Nathan.

-
Písmo Novel. Zdroj: de-sign.info

Německý typograf a grafický designér Christoph Dunst

Přednáškový cyklus zahájí mladý německý typograf a grafický designér Christoph Dunst. Dunst založil grafické studio v roce 2006, v roce 2009 se přestěhoval do Berlína a působí pod názvem Büro Dunst.  Studio se specializuje zejména na firemní identitu a tvorbu písem. V roce 2009 získal Christoph Dunst ocenění „Certificate of Excellence in Type“ od prestižní organizace Type Directors Club v New Yorku za rodinu písma Novel. Od roku 2011 vyučuje typografii na univerzitě v Hofu. V roce 2012 založil vlastní písmolijnu Atlas Font Foundry, kde nabízí své populární fonty Novel a Heimat.

Christoph Dunst se podělí o své zkušenosti 8. dubna od 19 hodin v Goethe Institut v Praze a 9. dubna od 16 hodin na Fakultě umění a designu ZČU v Plzni. Pražská přednáška bude v Němčině s tlumočením do češtiny, plzeňská bude v angličtině bez překladu; vstup na přednášky je zdarma.

 

-
Písmo Heimat. Zdroj: de-sign.info

 

Ukázky vizuálních identit

 

 

-
Ukázky vizuálních identit. Zdroj: de-sign.info

 

Co je cyklus de.sign?

Cyklus de.sign je společným projektem Goethe Institutu, Institutu Cervantes, Velvyslanectví Nizozemského království a Velvyslanectví státu Izrael. Cílem je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři výrazné osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky, které se konají v Praze a dalších univerzitních městech České republiky, se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. století, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět.

Kurátorem projektu je grafický designér Filip Blažek. Více informací o projektu najdete na www.de-sign.info.

 

-Christoph Dunst

Cyklus de.sign je věnovaný současnému grafickému designu. Letošní ročník je zaměřen především na tvorbu písma.

Termín konání:
8. dubna od 19 hodin v Goethe Institut v Praze a 9. dubna od 16 hodin na Fakultě umění a designu ZČU v Plzni

Vstupné:
Zdarma

Další informace

Zdroj textu a úvodního obrázku: de-sign.info

Design portal

https://www.designportal.cz/akce-vystavy/christoph-dunst-de-sign-4.html

14.03.14