Článek Soutěže

Soutěž na logo projektu Živý Zlín


Odměna: 20 000 Kč / Termín: 31. 3. 2016                       _


Předmět jednokolové soutěže je vytvoření návrhu loga projektu Živý Zlín. Logo by mělo být jednoduché, originální, srozumitelné, nezaměnitelné a nadčasové. Vítaným, ale ne nezbytným prvkem loga, je návaznost na loga projektů Živé náměstí a Živé (nejen) náměstí. Logo by mělo mít podobu vhodnou k jednotné prezentaci projektu na tiskových materiálech, reklamních a upomínkových předmětech, vizitkách, webových prezentacích apod.

Stávající grafika projektu „živé (nejen) náměstí:

zive-namesti-zlin

Hodnotící komise:

  • MgA. Bohuslav Stránský, vedoucí ateliéru Digitální design na FMK UTB,
  • MgA. Václav Skácel, pedagog FMK UTB,
  • MgA. Petr Michálek, ředitel Městského divadla Zlín,
  • Ondřej Běták, radní SMZ,
  • Dalibor Stříbný, radní SMZ

Důležité informace ze zadání soutěže:

  • Soutěžící předloží vyhlašovateli nejvýše 3 samostatné soutěžní návrhy loga ve formátu A4 v barevném a černobílém provedení.
  • Návrhy budou předloženy také v elektronické podobě
  • Soutěž je vyhlášená jako veřejná jednokolová
  • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodů ukončit a nevybrat

Podrobné zadání najdete na webu města Zlín.

Zdroj: zlin.eu