Soutěže

Slovácké divadlo Uherské Hradiště hledá nové logo, nabízí 60 000 Kč


Odměna: 60 000 Kč / Termín: 10. 4. 2016                       _


Slovácké divadlo Uherské Hradiště se rozhodlo po 8 letech změnit logo. Autorem současného loga je Michal Malina, který zvítězil v soutěži, do níž vedení divadla v roce 2008 přizvalo čtveřici výtvarníků.

Nyní se vedení divadla rozhodlo vypsat veřejnou anonymní jednokolovou soutěž – předmětem je vytvoření návrhu loga, logotypu a značky Slováckého divadla Uherské Hradiště. Logo, logotyp a značka by měly být jednoduché, originální, srozumitelné, nezaměnitelné, komunikativní a nadčasové. Logo, logotyp a značka by měly mít podobu vhodnou k jednotné prezentaci Slováckého divadla na tiskových materiálech, reklamních a upomínkových předmětech, vizitkách, webových prezentacích apod. Zájemci mohou své návrhy posílat do 10. 4. 2016.

Hodnotící komise:

  • MgA. Michal Zetel, Ph.D., ředitel a umělecký šéf
  • MgA. Jitka Honsová, manažerka, zástupkyně ředitele
  • Mgr. Iva Šulajová, šéfdramaturgyně
  • Mgr. Eva Jiřikovská, výtvarnice
  • Josef Kubáník, vedoucí marketingového oddělení

Důležité informace ze zadání soutěže:

  • Soutěž je vyhlášená jako veřejná anonymní jednokolová. Účastnit se jí mohou fyzické i právnické osoby, které řádně vyplní přihlášku a splní podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni členové hodnotící komise.
  • Soutěžící předloží vyhlašovateli nejvýše 3 samostatné soutěžní návrhy loga
  • Pro zajištění objektivity hodnocení budou po celou dobu soutěže, tj. až do konečného rozhodnutí, návrhy posuzovány jako anonymní.
  • Náklady, které vzniky soutěžícím v souvislosti s účastí v soutěži, nese soutěžící. Odměnu ve výši 60.000 Kč vč. DPH obdrží autor, jehož návrh bude hodnotící komisí vybrán k realizaci.
  • Druhý a třetí nejúspěšnější návrh budou odměněny ve výši 20 000 Kč vč. DPH.

Podrobné zadání najdete na webu Slováckého divadla.

Zdroj: slovackedivadlo.cz