Článek

Šestka / 6 českých fotografických škol

šest fotografických škol - výstavaŠestka / 6 českých fotografických škol

V Pražském domě fotografie – Prague House of Photography, o.p.s.
probíhá výstava Institutu tvůrčí fotografie (ITF) FPF Slezské univerzity v Opavě v rámci výstavního cyklu. Nenechte si ji určitě ujít.

Od 25. 10. 2006 do 8. 4. 2007 uvádí Pražský dům fotografie – Prague House of Photography, o.p.s rozsáhlý výstavní cyklus zaměřený na prezentaci děl studentů a čerstvých absolventů šesti vysokých škol, na nichž lze v současné době v České republice studovat fotografii jako samostatný studijní obor. Série výstav navazuje na výstavní projekt „Konfrontace“ realizovaný Pražským domem fotografie v roce 2002.

V rámci po sobě následujících výstav budou veřejnosti představeny práce nastupující generace fotografů z jednotlivých kateder a ateliérů. Jedná se o unikátní projekt, který – jako doposud jediný v České republice – umožní odborné i laické veřejnosti seznámit se s tvorbou nejmladších autorů a zároveň s rozdílnými přístupy a pojetím výuky fotografie na vysokých školách u nás.

Prostřednictvím výstav, v jejichž rámci budou pořádány prezentace jednotlivých kateder a ateliérů, projekce studentských prací a setkání s přednášejícími pedagogy, získají potenciální zájemci o studium fotografie přehled o podmínkách a průběhu studia a zároveň si budou moci prakticky ověřit, jakou náplň která škola konkrétně nabízí a kterou z nich pro studium zvolit.

K výstavnímu cyklu „Šestka“ s podtitulem 6 českých fotografických škol vydává Pražský dům fotografie – Prague House of Photography, o.p.s. obsáhlý katalog v českém a anglickém jazyce, věnovaný prezentaci českých vysokých škol, na nichž se v současnosti vyučuje obor fotografie. Katalog o více než 250 stranách vyjde ke konci roku 2006.

Místo konání: Pražský dům fotografie – Prague House of Photography, o.p.s., Václavské náměstí 31, 110 00 Praha 1
Datum výstavy: 26. 10. 06 – 19. 11. 06
Otevřeno denně od 11.00-18.00

Cyklus Šestka / Šest českých fotografických škol představí následující školy:

Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko–přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě:
26/10/06–19/11/06
Ateliér nových médií II, Akademie výtvarných umění v Praze:
23/11/06–17/12/06
Katedra fotografie, Fakulta užitého umění a designu Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem:
21/12/06–21/1/07
Ateliér reklamní fotografie, Fakulta multimediální komunikace, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně:
25/1/07–18/2/07
Ateliér fotografie, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze:
22/2/07–18/3/07
Katedra fotografie, Filmová a televizní fakulta, Akademie múzických umění v Praze:
22/3/07–15/4/07

Převzato ze serveru www.itf.cz

Zde pár ukázek z probíhající výstavy (omlouvám se za sníženou kvalitu):

Jan Mahr – Z cyklu Soft

Daniela Kroupová – Plakáty

Zuzana Blochová, Dita Lamačová – Z cyklu Persona

Judita Hlinková

https://www.designportal.cz/akce-vystavy/sest_fotografickych_skol.html

06.11.06