Článek

Přijďte se podívat na Artsemestr – přehlídku toho nejlepšího ze zimního semestru na UMPRUM

ArtsemestrPřijďte se podívat na Artsemestr – přehlídku toho nejlepšího ze zimního semestru na UMPRUM

Až do 20. února máte možnost přijít se podívat na přehlídku všech studentských prací, které vznikly v ateliérech Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v zimním semestru 2013/2014. Výstava je otevřena denně od 10. do 18. hodiny. A čeká na vás i jedno překvapení…

Artsemestr

Artsemestr je pravidelná prezentace prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pro širokou veřejnost. Pro studenty představuje Artsemestr jedno z nejdůležitějších období studia. Projekty, které zde vystavují, vystihují to nejhodnotnější z jejich semestrální tvorby.

Veřejnosti se tak nabízí výjimečná možnost zhlédnout, které vize a nápady, jaké materiály a postupy jsou v danou chvíli pro studenty stěžejní. Množství ateliérů a jejich konkrétní specializace (architektura, design, volné umění, grafika a užité umění) přináší široké možnosti vyjádření, a přehlídka se tak stává tím nejucelenějším a nejpestřejším pohledem na současnou mladou tvorbu v oblasti umění a užitého designu.

 

-
Zdroj: umprum.cz

 

Co představí jednotlivé ateliéry?

Ateliér Textilní tvorba zadal v letošním semestru téma česká pohádka. Studenti vytvořili volné objekty, které vypovídají o emocích, snech a myšlenkách spojených s pohádkou v návaznosti na tradiční české řemeslo. Semestrální zadání volně přesáhlo do klauzur, kde své zkušenosti a rešerše studenti transformovali do interiérového objektu s funkčním významem.

Esej na téma letní typografický zážitek, redesign původní české značky jízdního kola, osobní prezentace ve formátu Pecha Kucha a nová úprava stávající dětské knihy s ilustracemi zavedeného ilustrátora to byla zadání, které řešili v Ateliéru tvorba písma a typografie. Součástí semestru byl také workshop s Mgr. Filipem Blažkem na téma FontLab a Glyphs.

V zimním semestru se v Ateliéru průmyslového designu zabývali projektem pro Škoda auto a.s. Úkolem bylo vytvořit sochu, která bude následně sloužit jako inspirační zdroj pro návrh automobilu.

 

-
Zdroj: umprum.cz

 

Výstava v Ateliéru sochařství pod názvem Ateliér Slávy a Svobody (odvozeno od aktivní přítomnosti doktorantů Slávy Sobotovičové a Tomáše Svobody), představuje širokou škálu prací studentů, reflektovanou zahuštěným způsobem instalace výstavy, ve kterém uvědoměle a ze své podstaty chybí pro sochy a studium časový, prostorový i mentální odstup.

Prahu a její možnosti zkoumali student Architektury II. Vystavovat budou studie církevních restitucí od Martina Gabaše nebo Karlínské ostrovy od Dušana Štefaniče. Druhým výstupem byl trénink zástavby rodinných domů v lokalitě Belárie – nad Braníkem.

Zadání v ateliéru Keramiky bylo: Materiál. Studenti zpracovávali a vynalézali nové materiály keramické i nekeramické a jejich kombinace.

-
Zdroj: umprum.cz

 

V Ateliéru architektura III se zaměřili na design továrny pro Škoda auto. Studenti architektury zkoumali logiku, typologii stavebního systému, pohyblivé elementy, slovník materiálů a poté vytvořili futuristické návrhy, které fascinují svým pojetím a zpracováním.

Ateliér designu nábytku a interiéru experimentoval s materiálem a jeho vlastnostmi. Společně se snažili nalézet způsob výroby produktů, která bude nenáročná na strojní vybavení a energii, s respektem k ekologii. Konkrétními výstupy jsou realizace funkčního prototypu. „Formální stránka designu vyplývá z materiálu a procesu jeho zpracování – nikoliv naopak,“ přibližuje vedoucí ateliéru Jiří Pelcl, leitmotiv letošního zadání.

Úkolem pro studenty Ateliéru K.O.V. bylo navrhnout 3 výrobky určené pro průmyslovou výrobu, či limitované série, ve spolupráci s konkrétními českými firmami. Úspěšné návrhy hraček, tašek a svítidel byly pak zadány v rámci klauzurní práce k dopracování a dotažení konceptu. Kreativně zpracovaná doprovodná brožura obsahuje příběh a návod k použití.

 

-
Zdroj: umprum.cz

Minulý semestr se posluchači Ateliéru Skla nechali ve své práci volně inspirovat filmem a filmovou estetikou.

Studenti Ateliéru grafický design a nová média, který interně nese pohádkový název Ostrov pokladů, kromě jiného řešili téma SVĚTLO, chápané z mnoha úhlů a pohledů. Součástí průzkumu tématu byla i přesně strukturovaná veřejná přednáška o obhajoba. Vznikl tak například plakátovací robot Holey, kniha o Masarykové třídě v Teplicích nebo spot pro Vložte kočku!

 

-
Zdroj: umprum.cz

V Ateliéru architektura I v zimním semestru pokračovalo hostování arch. Jakuba Fišera. Zájem se tentokrát zaměřil na téma zdánlivě stabilizovaných částí měst na okraji samotného centra metropole. „To je tématem budoucnosti, nikoli expanzívní „rozvoj“ na zelené louce,“ podotýká asistent ateliéru Josef Čančík. Studenti dostali ke zpracování území Olšanského náměstí a jeho blízkého okolí. Sami si pak definovali problém, nastavili si cíl a zvolili adekvátní postup. Výsledkem jsou strategie revitalizace pověstného panelového domu nebo hotelu Olšanka, novostavby i dostavby doplňující či napravující obraz místa.

V Ateliéru filmové a televizní grafiky studenti vytvořili grafický sborník na základě studijních kreseb z prostředí nádražních restaurací. Vedle výzkumu tohoto specifického českého fenoménu natočili osobité reklamní spoty na ovocný šumivý nápoj jako výstup semináře vedeného Bernie Rouxem, francouzským animátorem a režisérem.

Studenti Ateliéru Grafický design a vizuální komunikace představí na Artsemestru obrazové kompozice na téma konkrétní hudební skladby z oblasti vážné hudby. Dále se zabývali vizuálním stylem hudebního festivalu Dvořákova Praha, grafickým zpracováním časopisu Labyrint a volnými grafickými listy inspirovanými podzimní cestou do Japonska.

 

-
Zdroj: umprum.cz

 

Překvapení? Kavárna!

A překvapení nakonec. Součástí letošního Artsemestru bude i kavárna Original Coffee for UMPRUM. Zde si můžete po dobu výstavy dát lehké občerstvení a trochu zrelaxovat.

-
Zdroj: umprum.cz

 

-ARTSEMESTR zima 2014

Přehlídka všech studentských prací, které vznikly v ateliérech Vysoké školy uměleckoprůmyslové v zimním semestru 2013/2014.

Termín konání:
13. 2.–20. 2. 2014

Místo konání:
UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1

Další informace

Zdroj textu a úvodního obrázku: umprum.cz

Design portal

https://www.designportal.cz/akce-vystavy/umprum-artsemestr-zima-2014.html

16.02.14