Článek

Osvobozená reklama

Osvobozena reklamaOsvobozená reklama

Téměř po osmdesáti letech byla v Praze obnovena původní reklama lákající diváky do Osvobozeného divadla. Dnes bychom řekli „outdoor“. Reklama se nachází na domě v ulici V Jámě, ač vstup do domu je z ulice Štěpánská. Reklamu vytvořil známý český malíř a karikaturista Adolf Hoffmeister (1902- 1973) a jedná se o karikaturu zakladatelů Osvobozeného divadla – Voskovce a Wericha.

Osvobozená reklama

Iniciátorem projektu restaurování reklamy je radní Prahy 1 Filip Dvořák (dům na němž se reklama nachází je ve vlastnictví Prahy 1). Podle radního právě obnova takovéhoto druhu památek pomůže zachovat genius loci centra Prahy, který se pomalu, ale jistě vytrácí. A to je jistě pravda.

Osvobozená reklama

Před vlastní rekonstrukcí byly na budově patrné pouhé zbytky malby a bylo nutné dopátrat v archivech celkový vzhled reklamy. Následně byl proveden i restaurátorský průzkum. Současná podoba zachycuje reklamu ve své nejstarší podobě z dvacátých let. Jak řekl sám restaurátor M. Koželuh: „Cílem nebylo namalování nového poutače, ale zachování původního“.

Osvobozená reklama

Díky tomu máme dnes možnost vidět jedinečnou a krásně jednoduchou reklamu v tom všem balastu, který právě „outdoor““ nabízí. Snad se dočkáme obnovy i dalších reklam či grafických fragmentů ve středu města. Určitě by to bylo příjemné zpestření.

Lucie Schwarz

https://www.designportal.cz/reklamy-kampane/osvobozena-reklama.html

13.11.09