Článek

„Něco se stane!“ – Grafický design ve službách neziskového sektoru

Něco se stane„Něco se stane!“ – Grafický design ve službách neziskového sektoru

Vážení designéři, rádi bychom vás oslovili s projektem, který připravuje sdružení PROTEBE. Oslovení je směřováno na grafické designéry. Lidé v neziskových organizacích dělají neuvěřitelné věci. Čím více budou vidět, tím lepší bude svět, ve kterém žijeme.

Občanské sdružení PROTEBE live vytváří systém usnadňující spolupráci neziskovek s grafickými designéry při vývoji korporátního designu, který jim pomáhá být vidět a zlepšuje světlo, ve kterém je veřejnost vnímá. Učíme neziskovky komunikovat s designérem, jak mu připravit zadání a proč jej respektovat jako svého partnera k diskusi. V rámci projektu „Něco se stane!“ jsme připravili rovněž právní rámec spolupráce, kterým je možné se řídit.

Jako součást projektu připravujeme publikaci, která je určena neziskovým organizacím, ale bude inspirativní i pro podnikatele a správní instituce.

Publikace má vzdělávací charakter odpovídá neziskovkám na otázky: V čem spočívá potenciál a možnosti komunikačního designu? Co je to jednotný vizuální styl, jak má vypadat a k čemu slouží? Kde a jak najdu designéra? Co pro to musím udělat? Proč potřebuji designéra? – atd.

Když lidé z neziskovek již ví, co to je jednotný vizuální styl, ví, že jej potřebují, dokonce ví, kdo jej může zrealizovat, zbývá než zodpovědět otázku, na koho se obrátit, když jej potřebuje navrhnout. V tuto chvíli je řada na Vás. Tím, že kontakt na Vás – freelance designéra nebo designérské studio – uveřejníme v publikaci, zjednodušíme tak přístup představitelů neziskovek směrem k Vám.

Bude-li Váš kontakt uveřejněn v publikaci, může se na Vás v budoucnu obrátit neziskovka se zadáním. Uveřejnění Vašeho kontaktu Vás k ničemu nezavazuje a můžete pro ní pracovat pouze pokud Vás její práce zaujme. To, že neziskovka bude seznámena s významem a funkcí jednotného vizuálního stylu, s postupem při jeho vývoji a s potřebnou související autorskoprávní legislativou, by mělo být předpokladem pro profesionální spolupráci dvou rovnocenných partnerů.

FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ DO PUBLIKACE NALEZNETE ZDE.

Přihlaste se prosím do 14.4.08

Cílové skupiny publikace:
Neziskový sektor v Karlovarském kraji / 250
Neziskový sektor mimo Karlovarský kraj / 200
Správní instituce v Karlovarském kraji / 100
Správní instituce mimo Karlovarský kraj / 200
Designéři / 100
Mládež 15-25 let
Veřejnost

Náklad publikace: 850 ks

Proč by designéři měli pracovat pro neziskový sektor?


Více info:

Jiří Hanek
T: 737 985 901
E: jiri@tebe.cz

Design portal

https://www.designportal.cz/akce-vystavy/neco-se-stane-neziskovy-sektor.html

11.04.08