Článek

Národní cena za studentský design 2009 vyhlášena

Národní cena za studentský designNárodní cena za studentský design 2009 vyhlášena

Design Cabinet CZ vyhlašuje společně s dalšími profesionálními organizacemi – Unií profesionálních designérů ČR, Unií výtvarných umělců ČR, Obcí architektů a Asociaci středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory soutěž o Národní cenu za studentský design 2009. Studenti z celé republiky se mohou přihlásit do soutěže se seminárními, ročníkovými, klausurními, diplomovými, zakázkovými aj. pracemi
do 19. června 2009 na e-mailové adrese info@designcabinet.cz nebo zizkova@designcabinet.cz.

Po přidělení registračního čísla je třeba doručit soutěžní práci do Design Cabinetu CZ Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1 do 29.června 2009 od 10 do 18 hodin (poštou do 30. června 2009). Přihlášky a Propozice soutěže jsou uveřejněny na webových stránkách www.designcabinet.cz.

Registrační poplatek činí 1000 Kč (včetně DPH) v případě, že s vysláním práce do soutěže souhlasí škola, 1500 Kč (včetně DPH) tehdy, přihlásí-li se student samostatně bez doporučení školy.

Do roku 2008 byly práce všech stupňů škol (střední a vyšší školy, vysoké školy, univerzity) hodnoceny společně. Od roku 2009 budou hodnoceny odděleně střední a vyšší školy a vysoké školy a univerzity. Nominované práce postupují do národního kola, kde získají ocenění Dobrý studentský design 2009, Excelentní studentský design 2009 a jedna práce získá Národní cenu za studentský design 2009. 

Speciální ceny udělí rektoři a děkani vysokých škol a univerzit, generální ředitel Národního technického muzea a ředitelka Uměleckoprůmyslového musea. 
Významným partnerem soutěže jsou Česká centra – generální ředitel udělí vítězi Národní ceny za studentský design 2009 cenu Českých center a výstava, která z letošní soutěže vzejde, bude zařazena do projektu Česká kreativita (o udělovaných cenách budete informováni ve zvláštní zprávě).

Střední a vyšší školy bude hodnotit porota složená ze středoškolských pedagogů jmenovaná Asociací středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory a vysoké školy a univerzity porota sestavená z vysokoškolských a univerzitních pedagogů jmenovaná rektory a děkany těchto institucí. Závěrečné národní kolo budou posuzovat kurátoři a profesionální designéři vybraní profesionálními spolupořádajícími organizacemi a Design Cabinetem CZ.
 
Česká studentská soutěž má dlouhou historii – vyhlašovalo a organizovalo ji zrušené Design centrum ČR (1991 – 2007). Od roku 1991 do roku 2003 soutěžili studenti společně s profesionály. Se zvyšujícím se počtem přihlášených prací profesionálních designérů a s přibývajícím počtem středních, vyšších a vysokých škol a univerzit, z nichž vycházejí mladí designéři, se v roce 2004 soutěž osamostatnila pod názvem Studentský design. Po zrušení Design centra ČR v roce 2007 by tato ojedinělá soutěž zanikla, proto se jí ujala skupina dobrovolníků pracující pro nadační program Design Cabinet CZ Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a od roku 2008 je vyhlašována pod názvem Národní cena za studentský design.

Soutěž není podporována žádnou státní nebo jinou institucí, opírá se o registrační poplatky, práci dobrovolníků a příspěvky firem. V letošním roce je situace dramatická, protože zatím přislíbila pomoc jediná česká firma.  

Design Cabinet CZ
www.designcabinet.cz

Design portal

https://www.designportal.cz/akce-vystavy/narodni-cena-student-design-09.html

12.06.09