Soutěže

Město Blatná vypisuje veřejnou soutěž na nové logo


Odměna: 30 000 Kč / Termín: 30. 5. 2016                       _


Město Blatná vyhlašuje soutěž o návrh na vytvoření jednotného vizuálního stylu. Základem soutěže je značka a logotyp, které se stanou vizuálním symbolem města pro veškeré jeho aktivity. Značka sestává z grafického symbolu, například stylizovaný lom, kámen, lev, rybník, znak, zámek, dvě věže, růže (symboly, které mají potenciál ve spojitosti s Blatnou). Logotyp ze slovního označení „Blatná“. Značka i logotyp (tj. značka ve spojení se slovním označením „Blatná“) by měly být originální, výstižné, komunikativní a současně srozumitelné a jednoduché.

Stávající symboly města – vlajka a znak

blatna-01

blatna-02

Hodnotící komise:

 • Jana Baladová (odborná porota)
 • Bronislava Winklerová (odborná porota)
 • Kateřina Malečková (zástupce města)
 • Pavel Ounický (zástupce města)
 • Eva Švecová (zástupce města)

Důležité informace ze zadání soutěže:

 • Soutěž o návrh je vyhlášena jako jednokolová a je otevřena pro širokou odbornou i laickou veřejnost.
 • Všechny návrhy budou předloženy fyzicky  a současně v elektronické podobě
 • Uzávěrka soutěže je 30.5.2016 ve 12.00 hodin
 • Lze přihlásit více návrhů od jednoho účastníka
 • Porota vybere do 10.6.2016 tři vítězné návrhy.
 • Prvním třem účastníkům soutěže o návrh, kteří splní podmínky soutěže, uhradí zadavatel skicovné ve výši 1000 Kč
 • Vítězi soutěže bude vyplacena odměna ve výši 30 000 Kč
 • Za Manuál jednotného vizuálního stylu města Blatná bude určena smluvní cena  do maximální výše 20 000 Kč
 • Zadavatel je oprávněn soutěž o návrh kdykoliv v jejím průběhu zrušit.

Podrobné zadání najdete na webu města Blatná.

Zdroj: mesto-blatna.cz